Naar inhoud
Gemeente Mol

Radioactief afval, belasting

Wat?

De aanvoer en opslag van radioactief afval op het grondgebied van onze gemeente vraagt bijzondere waakzaamheid vanwege het gemeentebestuur voor de vrijwaring van de openbare gezondheid en veiligheid. Daarom heft de gemeente een belasting op de aanvoer en de opslag van dit afval.

Voor wie?

De belasting is verschuldigd door iedereen die gemachtigd werd om gedurende het belastingsjaar radioactief afval aan te voeren of op te slaan, evenals op de gebouwen die het voorwerp uitmaken van een
vergunning tot ontmanteling.

Kostprijs?

Je vindt de kostprijs in het belastingsreglement.

Afhandeling?

Alle betrokkenen dienen jaarlijks een aangifteformulier in.