Naar inhoud
Gemeente Mol

Kunstgeschiedenis

Wat?

Kunstgeschiedenis is geen verplicht vak meer. Vanaf volgend schooljaar kan je zelf bepalen wanneer en in welke mate je dit vak wil volgen.

Het bekijken en bespreken van kunstwerken van vroeger en nu blijft een belangrijke aanvulling op de praktijkateliers. Deze cursus omvat geen encyclopedische verzameling van kennis, feiten en data; maar tracht referentiepunten en sleutels aan te reiken. Er wordt niet gezocht naar definitieve antwoorden. We zien dit vak als een mogelijkheid voor studenten om zich meer te verdiepen en op een andere manier naar kunst te kijken. Het geeft nieuwe inzichten en biedt inspiratie. We bekijken dit vak vanuit een conceptuele denkpiste. Kunstgeschiedenis biedt een leerling een mooi extraatje naast het pure vakmanschap. Ze krijgen hiermee extra uitdagingen aangeboden.

Een cursusjaar is ingedeeld in drie à vier grote hoofdstukken waarin een bepaalde periode, stijl, kunstenaar of thematiek wordt belicht. Met deze benadering schenken we niet alleen aandacht aan het louter historische en beschrijvende, maar trachten we gevoelig te zijn voor relaties, evoluties en constanten doorheen de tijd.

Ook gaan we in op de actualiteit van het kunstgebeuren in Vlaanderen en omstreken. Verder bespreken we tentoonstellingen van zowel oude als hedendaagse kunst, soms als voorbereiding op de kunstreizen die door de academie worden georganiseerd.

OF je kan ook enkel inschrijven voor Kunstgeschiedenis! Voor slechts 50 € kan je een gans schooljaar les volgen en daarnaast kan je mee genieten van de aanvullende lezingen en tentoonstellingsbezoeken.

De lessen (twee lesuren) gaan tweewekelijks door. Een leskalender wordt in het begin van het schooljaar opgemaakt en aan de geïnteresseerden bezorgd.

Docent

Bart Vallaeys

Lesmomenten

2 lestijden om de 2 weken.

Maandag   18 – 19.40
Dinsdag 15.20 – 17  

Voor wie?

Voor iedereen die geïnteresseerd is. Ofwel als keuzevak bij een specifiek atelier, of je kan enkel en alleen voor dit vak kiezen.