Naar inhoud
Gemeente Mol

Kunstgeschiedenis

Wat?

Deze cursus omvat geen encyclopedische verzameling van kennis, feiten en data, maar tracht referentiepunten en sleutels aan te reiken. Er wordt niet gezocht naar definitieve antwoorden. Kennis, inzicht, nieuwsgierigheid en twijfel worden er gebundeld in een mentaliteit waardoor de kunstbeschouwing wordt verruimd.

Een cursusjaar is ingedeeld in drie tot vier grote hoofdstukken waarin een bepaalde periode, stijl, kunstenaar of thematiek wordt belicht. Met deze benadering schenken we niet alleen aandacht aan het louter historische en beschrijvende, maar trachten we gevoelig te zijn voor relaties, evoluties en constanten doorheen de tijd.

Ook gaan we in op de actualiteit van het kunstgebeuren in Vlaanderen en omstreken. Verder bespreken we tentoonstellingen van zowel oude als hedendaagse kunst, ook als voorbereiding op de kunstreizen die door de academie worden georganiseerd.

De lessen (twee lesuren) gaan tweewekelijks door. Een leskalender wordt in het begin van het schooljaar opgemaakt en aan de geïnteresseerden bezorgd.

Voor wie?

Voor iedereen die geïnteresseerd is. Voor leerlingen van de eerste twee leerjaren van de Hogere Graad.

Hoe aanvragen?

Bij het inschrijven voor het volgende schooljaar, moet je de volgende zaken meebrengen:

  • SIS-kaart
  • Eventuele kortingsattesten

Inschrijven kan eenvoudig tijdens de grote inschrijfweek die we begin juni organiseren en tijdens de eindejaarstentoonstelling. Je kan enkel inschrijven tijdens de openingsuren van het secretariaat.