Naar inhoud
Gemeente Mol

Jazz en lichte muziek

Wat?

De optie instrument Jazz en lichte muziek (JALM) wil een muzikale opleiding verschaffen in het specifieke idioom van jazz en lichte muziek. De nadruk ligt vooral op het ontwikkelen van de creativiteit en de muzikale esthetiek van de leerling. Hiervoor moet de deelnemer muzikaal - praktische vaardigheden ontwikkelen om zowel solistisch als in groep een eigen visie op een bestaand of eigen nummer te communiceren.

Het louter reproduceren van een muziekpartituur speelt dus een ondergeschikte rol. Daarom wordt er een substantiële theoretische kennis opgebouwd (akkoordenleer, toonaarden, toonafstanden,…) die moet toelaten om met kennis van zaken te musiceren.

De combinatie van deze theoretische opleiding met een gedegen instrumentale opleiding is kenmerken voor deze optie. Ook het musiceren in groep vormt een zeer belangrijk onderdeel van de opleiding.

Er zijn natuurlijk accentverschillen tussen de verschillende instrumenten. Bij solistische instrumenten (sax, kopers, fluit) ligt de nadruk op het melodieaspect, met variatietechnieken, improvisatie, ritmische interpretatie (swing of recht,…).  Bij ritmesectie – instrumenten (drums, piano, bas, gitaar) ligt in de eerste plaats de nadruk op de ondersteunende rol, namelijk het begeleiden, waarbij de akkoordinstrumenten de harmonische basis leggen (akkoorden in specifieke liggingen) en de ritmesectie in zijn geheel de ritmische ‘feel’ aangeeft (specifieke patronen eigen aan het genre, breaks, fill’s,…). Toch wordt ook in de ritmesectie het improviseren niet verwaarloosd.

De leerling kan een repertoire opbouwen, eigen aan de stijlen, en zich verdiepen in de specifieke wereld van jazz-singing, songs, hits, popnummers, standards,…

Voor wie?

Voor iedereen vanaf 12 jaar die een opleiding lagere graad muziek heeft behaald of over voldoende artistieke achtergrond beschikt.

Hoe aanvragen?

Inschrijven kan online of op het secretariaat tijdens de openingsuren. De uiterste inschrijvingsdatum is 30 september.