Naar inhoud
Gemeente Mol

Busvervoer naar bibliotheek voor scholen

Wat?

De leerlingen van elke basisschool uit onze gemeente kunnen gratis met de bus naar de bibliotheek om materialen uit te lenen. In samenspraak met de betrokken directies en leerkrachten wordt elk schooljaar een schema opgemaakt zodat elke klas een aantal maal per jaar met de bus kan langskomen.

Voor wie?

Alle basisscholen uit onze gemeente kunnen van deze dienstverlening gebruikmaken.

Hoe aanvragen?

  • In augustus verstuurt de bibliotheek een brief en/of e-mail naar elke schooldirectie met de vraag of deze geïnteresseerd is om gebruik te maken van dit busvervoer.
  • Elke basisschool kan natuurlijk zelf initiatief nemen en de bibliotheek contacteren, hetzij persoonlijk (balie), telefonisch of via e-mail.

Afhandeling?

Fase

Wie

Doet wat

1.

Bibliotheek

  • Verstuurt in augustus een uitnodiging om deel te nemen aan het busvervoer
  • Vraagt enkele gegevens bij de scholen op:
  • welke klassen (en leerlingenaantal per klas)

      wensen deel te nemen.

  • welke dagen men zeker niet met de bus naar 

      de bib kan komen (sportdag, pedagogische

      studiedag,…).

 

2.

School

Bezorgt tijdig de gevraagde gegevens aan de bib

3.

Bibliotheek

Maakt een eerste schema op en verstuurt dit ter goedkeuring naar elke school

4.

School

Geeft eventuele opmerkingen/aanpassingen aan dit schema aan de bibliotheek door

5.

Bibliotheek

  • Zet het schema op punt
  • Maakt concrete afspraken met de busmaatschappij
  • Zorgt ervoor dat het busvervoer vlot verloopt
  • Vormt het aanspreekpunt voor de scholen bij eventuele wijzigingen of problemen gedurende het schooljaar (wisselingen, dagen waarop men moeilijk kan komen,…)