Naar inhoud
Gemeente Mol

Onroerende voorheffing, opcentiemen

Wat?

De berekening van de onroerende voorheffing is gebaseerd op het kadastraal inkomen. De voorheffing die je betaalt, bestaat uit drie gedeelten:

  1. De basisheffing is bestemd voor de Vlaamse overheid
  2. Op deze basisheffing mogen de provinciebesturen opcentiemen heffen
  3. Ook het gemeentebestuur mag op deze basisheffing opcentiemen heffen

De inning van de onroerende voorheffing gebeurt door het Vlaams Gewest. De gemeentelijke opcentiemen worden na de inning doorgestort aan het gemeentebestuur.

Voor wie?

De onroerende voorheffing is verschuldigd door elke belastingplichtige die op 1 januari een onroerend goed bezit.

Kostprijs?

De gemeente heft 756 opcentiemen op de onroerende voorheffing. Per euro die je verschuldigd bent volgens het basistarief, betaal je aan de gemeente 7,56 euro.

Afhandeling?

Jaarlijks krijg je een afrekening in de bus.

Meer info

Agentschap Vlaamse belastingsdienst, Onroerende voorheffing, Bauwensplaats 13 bus 2, 9300 Aalst, Tel.: 078 15 30 15