Naar inhoud
Gemeente Mol

Schadedossiers door extreme weersomstandigheden

Wat?

Wanneer zich extreme weersomstandigheden voordoen en je schade hebt opgelopen kan je best onmiddellijk contact opnemen met de rampenambtenaar. Wanneer er voldoende schade is opgelopen binnen de gemeente (gemiddeld dossier: 5 000 euro – totaal gemeente: 1 250 000 euro)  kan er een procedure ingezet worden tot erkenning van een ramp.

Voor wie?

Elke betrokkene die door extreme weersomstandigheden schade heeft opgelopen.

Voorwaarden?

Het gemeentebestuur kan een dossier tot erkenning als algemene ramp indienen wanneer het gemiddeld gezinsdossier 5 000 euro bedraagt en de totale schade binnen de gemeente 1 250 000 euro bedraagt.

Het Vlaams rampenfonds komt alleen nog tussen voor:

  • De goederen die geen eenvoudig risico inhouden;
  • De landbouwgoederen die in principe uitgesloten zijn van de dekking door de verzekeringen
  • De voertuigen die niet beschermd staan in een garage of onder een carport
  • De goederen die niet verzekerd zijn wegens de financiële toestand van het slachtoffer.

Hoe aanvragen?

Per brief of per mail melden aan wat je schade hebt opgelopen en hoe groot de schade (schattingsbedrag is voldoende) is.

Vooraleer je de schade laat herstellen moet je foto's nemen van de schade en de schade aangeven aan je verzekeringsmaatschappij. De foto's en het bewijs van aangifte aan uw verzekeringsmaatschappij heb je later nodig wanneer je een vergoedingsdossier kan samenstellen. Alle facturen in verband met de herstelling moet je goed bijhouden.

Afhandeling?

1. aanvraag tot erkenning

Fase

Wie?

Wat?

Te verwachte termijn (te rekenen vanaf de aanvraagdatum)

1. Melding

Schadelijder

Schriftelijk t.a.v. burgemeester: oorzaak en datum van schade vermelden, omschrijving geleden schade en schatting bedrag

Zo spoedig mogelijk na datum van teistering (liefst binnen de drie dagen)

2. Aanvraag erkenning

Noodplancoördinator

Overzicht geleden schade overmaken aan rampenfonds

1 week na de datum van teistering

3. Procedure tot erkenning van ramp

Onbekend (meerdere maanden)

 2. vergoedingsprocedure

Fase

Wie?

Wat?

Te verwachte termijn (te rekenen vanaf de aanvraagdatum)

1. Bekendmaking van erkenning van een ramp

Noodplancoördinator

  • Gemelde schadelijders worden aangeschreven
  • Algemene bekendmaking via diverse mediakanalen

Onmiddellijk na erkenning

2. Indiening dossier

Schadelijder

Zie vademecum

Dossier overmaken Vlaams rampenfonds

Datum vermeld in staatsblad bij erkenning van ramp

3. Procedure tot vergoeding

Vlaams rampenfonds

Onbekend (meerdere maanden)

Infobrochure