Naar inhoud
Gemeente Mol

Wat doet de overheid

Bij een grootschalig incident, een ramp of een crisis moeten alle hulpverleners direct aan het werk. Het gaat immers om mensenlevens. De hulpverleners moeten samenwerken en die samenwerking moet goed verlopen. Om dat te kunnen bevorderen, beschikt het gemeentebestuur over een algemeen nood- en interventieplan. In dit rampenplan wordt de organisatie en de coördinatie van diensten en instanties beschreven die betrokken zijn bij de bestrijding van rampen en zware ongevallen.

 

Ook preventief werken we aan je veiligheid. Bedrijven die werken met stoffen die brandbaar, explosief, bijtend of giftig kunnen zijn, vallen onder de milieuwetgeving en zijn gebonden aan vergunningen en controles.  Ook bij transport van gevaarlijke stoffen over de weg, per spoor of via het water zijn er risico’s. Daarom is dit transport aan strenge veiligheidsmaatregelen en controles gebonden. Bij evenementen waar veel mensen bijeen zijn, kan er paniek uitbreken op het moment dat zich een incident voordoet. Voor dergelijke evenementen is een evenementenvergunning nodig, waarbij de veiligheid voor het publiek en de bereikbaarheid voor de hulpdiensten wordt geëvalueerd tijdens een coördinatievergadering.