Naar inhoud
Gemeente Mol

Sportverzekering, socio-culturele verenigingen

Wat?

De gratis verzekering Sport Vlaanderen wordt afgesloten voor sportpromotionele activiteiten georganiseerd door socio-culturele en jeugdverenigingen.

Verenigingen die uitzonderlijk een sportactiviteit organiseren, kunnen op die manier de verzekering voor hun deelnemers regelen. De polis wordt via de sportdienst en Sport Vlaanderen afgesloten bij Ethias en door Sport Vlaanderen gesubsidieerd.

Voor wie?

De verzekering is alleen geschikt voor socio-culture verenigingen en jeugdverenigingen. Sportclubs komen niet in aanmerking, tenzij deze in de opstartfase zitten (de eerste 3 maanden).

Voorwaarden?

  • De activiteit duurt één dag of is maximaal verspreid over 5 afzonderlijke dagen/jaar.
  • Je vermeldt Sport Vlaanderen als sponsor op affiches en folders.
  • Je vult het geschatte aantal deelnemers aan de activiteit(en) in op het formulier en bezorgt dit terug aan de sportdienst. Zij bezorgen dit aan Sport Vlaanderen. Achteraf geef je het exacte aantal deelnemers door in het B-formulier.
  • De aanvraag moet drie weken voor de activiteit toekomen op het Sport Vlaanderen-secretariaat (rekening houdend met verlofperiodes).
  • De polis met algemene en speciale voorwaarden vind je terug op de site van Sport Vlaanderen.

Hoe aanvragen?

  • Download hier het invulformulier.
  • Vul de geraagde gegevens in. Dit kan online in het document zelf, of handmatig nadat je het afgedrukt hebt. 
  • Stuur het document op naar de sportdienst, Rode-Kruislaan 20, sportdienst@gemeentemol.be 

Kostprijs?

Gratis dankzij subsidiëring van Sport Vlaanderen.

Afhandeling?

Fase

Wie

Doet wat

1.

aanvrager

Dient aanvraag in bij de sportdienst.

2.

sportdienst

Verstuurt aanvraag naar Sport Vlaanderen.

3.

Sport Vlaanderen

Stuurt beslissing naar aanvrager en sportdienst

Stuurt in te vullen B-formulier naar aanvrager.

4.

aanvrager

Stuurt het B-formulier met vermelding van het juist aantal deelnemers terug naar Sport Vlaanderen.