Naar inhoud
Gemeente Mol

Derde wereldorganisaties, subsidies

Wat?

De subsidies zijn bedoeld voor de derde wereldorganisaties die actief zijn in onze gemeente, zowel voor plaatselijke organisaties als voor nationale organisaties waarvan een werkgroep of comité actief is in Mol. Verder verleent het gemeentebestuur ook subsidies voor noodhulp en voor de drie stedenbanden.

De subsidies zijn bedoeld om de Zuidwerking van deze organisaties te ondersteunen. Het gaat om projecten en programma’s die ze in derde wereldlanden ondersteunen. Met de subsidies voor noodhulp wil men direct kunnen inspelen op grote rampen, die om directe hulp schreeuwen. De subsidies voor de stedenbanden dienen om de werking en projecten in onze zustergemeenten te ondersteunen

Voor wie?

Alle organisaties die als hoofddoel ontwikkelingssamenwerking hebben en projecten in het Zuiden ondersteunen, kunnen in aanmerking komen voor subsidies.

Voorwaarden?

Voor de vereniging of de organisatie:

  • de derde wereldwerking staat centraal in de werking
  • activiteiten organiseren in onze gemeente
  • lid zijn van de mondiale raad (de vroegere derde wereldraad)
  • de organisatie moet op vraag een activiteitenverslag kunnen voorleggen aan de mondiale raad
  • de organisatie is verankerd in onze gemeente
  • een vertegenwoordiger van de organisatie volgt de vormingen die door de mondiale raad worden aangeboden.

Hoe aanvragen?

De subsidies kunnen aangevraagd worden op de dienst ontwikkelingssamenwerking als aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan.

  1. neem contact op met de dienst ontwikkelingssamenwerking. Zij informeren je over de bijeenkomsten van de derde wereldraad.
  2. Het project of programma waarvoor je subsidies wilt, dien je schriftelijke in bij de mondiale raad Je voegt hierbij ook een activiteitenverslag van de werking van je organisatie van het voorbije jaar.

Afhandeling?

Op de mondiale raad van september wordt de aanvraag samen met alle andere aanvragen besproken en voor advies overgemaakt aan de gemeenteraad. Hieronder vind je de richtlijnen voor het uitschrijven van een project of programma.