Naar inhoud
Gemeente Mol

Tentactiviteiten

Wat?

Als je een activiteit met openbaar karakter organiseert in een tent, raden wij je aan dit te melden bij de burgemeester.

Voor wie?

Iedereen die een activiteit met openbaar karakter organiseert in een tent.

Voorwaarden?

Bij het opstellen van een tent moet rekening gehouden worden met volgende veiligheidsprincipes:

 • het beschikbaar aantal meters uitgang en nooduitgang is minstens gelijk aan de oppervlakte van de tent in m2/100, afgerond naar de hogere eenheid. Er dient voldoende spreiding te zijn.
 • de uitgangen en nooduitgangen moeten altijd vrij zijn van vreemde voorwerpen en los zijn op het ogenblik dat de tent gebruikt wordt.
 • de uitgangen en nooduitgangen moeten worden aangegeven met de wettelijke signalisatie (pictogrammen).
 • het aantal beschikbare snelblusapparaten P6 – ABC, of equivalent, is minstens gelijk aan de oppervlakte van de tent in m2/150, afgerond naar de hogere eenheid. Zij voldoen aan de geldende norm en de laatste technische keuring mag maximaal 1 jaar geleden gebeurd zijn. Zij worden opgesteld met voldoende spreiding.
 • de tent moet steeds bereikbaar blijven voor brandweervoertuigen. De tent moet minstens 1 meter verwijderd zijn van bovengrondse en ondergrondse hydranten.
 • de minimum afstand tot gebouwen of bossen moet 5 meter zijn;
 • de hamburgerwagen, frituurwagen,… moeten minimaal 5 meter van de tent staan.
 • feestversieringen uit gemakkelijk ontvlambare materialen en affiches zijn verboden;
 • de verlichting moet op voldoende afstand van het tentzeil blijven.
 • er moet voldoende hulpverlichting aanwezig zijn die onmiddellijk kan ingezet worden.
 • er moet een verzekering burgerrechterlijke aansprakelijkheid worden afgesloten overeenkomstig de wet van 30.07.1979 en K.B. 28.02.1991.

Hoe aanvragen?

Brief te richten aan Burgemeester, Molenhoekstraat 2, 2400 Mol.

Afhandeling?

Fase

Wie?

Wat?

Te verwachte termijn (te rekenen vanaf de aanvraagdatum)

1. Melding

Organisator

Brief

ten laatste 1 maand voor het evenement

2. Bekendmaking

Secretariaat burgemeester

Plaatsing wordt bekend gemaakt bij de brandweer en lokale politie

 

3. Kennisname

Secretariaat burgemeester

Antwoordbrief organisator

2 weken