Naar inhoud
Gemeente Mol

Fuif, melding/vergunning

Wat?

Wanneer je een fuif, danspartij, zangavond, .. wenst te organiseren:

  • in een zaal met een openbaar karakter, moet je dit melden bij de burgemeester.
  • In een tent of in openlucht, moet je een vergunning aanvragen bij de burgemeester.

Indien enkel genodigden toegelaten zijn (bv. vat 18-jarigen), valt dit onder een privéfeest en moet je geen melding doen bij het gemeentebestuur.

Voor wie?

In principe kan iedereen en elke vereniging (jeugd, sport,cultuur,...) een fuif organiseren. Het doel waarvoor een fuif wordt georganiseerd moet een maatschappelijk draagvlak hebben.

Voorwaarden?

Het gemeentebestuur probeert de fuiven zoveel mogelijk te spreiden zowel qua locatie als qua tijd. Het doel waarvoor een fuif wordt georganiseerd moet een maatschappelijk karakter hebben zoals bijvoorbeeld onderhoud gebouwen vereniging, financiële ondersteuning jaarwerking vereniging,... Aan de hand van deze criteria beoordeelt de burgemeester de aanvraag.

Hoe aanvragen?

Via de Evenementenkluis kan de aanvraag ingediend worden.

Let op: het aanvraagformulier moet volledig zijn, anders wordt de aanvraag niet verder afgehandeld.

Afhandeling?

Fase

Wie?

Wat?

Te verwachte termijn (te rekenen vanaf de aanvraagdatum)

1. Aanvraag

Organisator

Evenementenkluis

ten laatste 3 maanden voor de fuif

2. Controle

Secretariaat burgemeester

Controleert of de aanvraag volledig is

Kijkt na of een jaarlijks terugkerende fuif is of niet

 

3 a. Jaarlijks terugkerende fuif zonder gekende problemen

Secretariaat burgemeester

Gunstig geadviseerd

2 weken (verlofperiode 3 weken)

3 b. Jaarlijks terugkerende fuif met problemen in de voorbije edities

Burgemeester

Overleg met organistoren: afspraken worden vastgelegd

3 weken

3 c. nieuwe fuif

- Secretariaat burgemeester      - Burgemeester

datum – locatie – doel wordt nagekeken

4 weken

4. Beslissing

Secretariaat burgemeester

Brief

1 maand

5. Hulpdiensten

Secretariaat burgemeester

De aanvraag van de fuif wordt bekendgemaakt bij lokale politie en brandweer

 

Noot: wanneer de aanvraag onvolledig is, wordt de organisator hiervan in kennis gesteld en wordt de voorgestelde termijn opgeschort tot wanneer de aanvraag volledig is.