Naar inhoud
Gemeente Mol

Zaal Tydeeh, verhuur

Wat?

In samenwerking met de jeugddienst en het jeugdhuis stelt het gemeentebestuur een zaal ter beschikking.  De ruimte ligt achter jeugdhuis Tydeeh, Rivierstraat 8. De oppervlakte bedraagt ongeveer 168 m².

Voor wie?

De zaal staat ter beschikking van:

  • doelgroep 1: Molse gemeentediensten, Molse adviesraden en jeugdcentrum Tydeeh vzw
  • doelgroep 2: Molse jeugdwerkorganisaties en seniorenverenigingen en Molse niet- commerciële jeugd- en senioreninitiatieven
  • doelgroep 3: andere Molse verenigingen lid van een Molse adviesraad
  • doelgroep 4: alle andere gebruikers

Het is niet de bedoeling dat de zaal verhuurd wordt voor private en/of commerciële initiatieven.

Voorwaarden?

Het gebruik van de zaal kan dagelijks van 8 uur ‘s morgens tot 3 uur ‘s nachts. De zaal mag nooit gebruikt worden voor overnachtingen.

Per maand mogen er maximum vier activiteiten met versterkt geluid doorgaan die later dan 23 uur eindigen. Omwille van de Vlaremwetgeving is het aantal dansgelegenheden beperkt tot maximum 12 per jaar en 2 per maand. Tijdens het weekend wordt de zaal enkel op zaterdag of zondag verhuurd. Dit om de controle door de medewerkers van het jeugdhuis op maandag mogelijk te maken (uitgezonderd voor activiteiten van het jeugdhuis zelf).

Hoe aanvragen?

1.

Telefonisch

014 32 12 83

2.

E-mail

zaal@tydeeh.be

3.

E-formulier

Maximum zes maanden voor het ingaan van de activiteit.

Voor activiteiten die later dan 23 uur eindigen, moet minstens twee maanden op voorhand een aanvraag ingediend worden. Deze aanvragen worden ter goedkeuring voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen.

Kostprijs?

 

Week voor 18 uur

Week tussen 18 en 23 uur

Week na 23 uur

Weekend voor 18 uur

Weekend tussen 18 en 23 uur

Vrijdag of zaterdag na 23 uur

Doelgroep 1:

Gratis

Gratis

Gratis

Gratis

Gratis

Gratis

Doelgroep 2:

€ 10

€ 10

€ 10

€ 75

€ 75

€ 75

Doelgroep 3:

€ 15

€ 15

€ 15

€ 100

€ 100

€ 100

Doelgroep 4:

€ 25

€ 25

€ 25

€ 150

€ 150

€ 150

 

Weekend: van vrijdagavond 18 uur tot zondagavond 23 uur.

Het gebruik van de in de zaal vast aanwezige materialen is inbegrepen in het verhuurbedrag. De gebruikte materialen moeten ingeleverd worden in de toestand zoals ze werden afgeleverd.

Wanneer men voor 2 opeenvolgende periodes opteert voor 1 doorlopend initiatief, betaalt men voor het goedkoopste blok slechts 50%, voor 3 opeenvolgende periodes betaalt men enkel voor de twee duurste blokken.

Afhandeling?

Om de sleutel af te halen, kan je een afspraak maken met jeugdhuis Tydeeh.