Naar inhoud
Gemeente Mol

Vakantiespeelpleinen, basistoelage

Wat?

Het gemeentebestuur geeft subsidies om het jeugdwerk in onze gemeente te ondersteunen. Dit wil zeggen dat de vakantiespeelpleinen een jaarlijkse basistoelage krijgen als zij voldoen aan de voorwaarden van het subsidiereglement. Een vakantiespeelpleinwerking is een particulier open vakantie-initiatief zonder mogelijkheid tot overnachting, dat onder deskundige begeleiding zo ruim mogelijk speelkansen biedt.

 • Aanbod
  • per dag worden er tenminste 4 uren activiteiten georganiseerd.
  • per halve dag worden er tenminste 2 uren activiteiten georganiseerd.
  • twee halve dagen vormen 1 dag.
 • Doelgroep
  Kinderen en/of jongeren tot 16 jaar.
 • Frequentie, eventueel over meerdere periodes verspreid
  • minimum 20 vakantiedagen (categorie1)
  • minimum 30 vakantiedagen (categorie2)

We spreken over een deelnemer wanneer het kind tenminste 3 keer aanwezig was. Kinderen die meer dan 20 dagen aanwezig zijn, tellen voor twee deelnemers. De vakanties die in aanmerking komen zijn de herfst-, kerst-, krokus-, paas- en zomervakantie.

Voor wie?

De vakantiespeelpleinen die voldoen aan de kenmerken en voorwaarden.

Voorwaarden?

Algemeen

A  Organisatorisch:

 • de vereniging moet gevestigd en werkzaam zijn in de gemeente Mol;
 • de financiële bijdrage per deelnemer moet in elk geval billijk en matig zijn;
 • in het lokaal waar de activiteiten doorgaan moet een EHBO-koffer aanwezig zijn met een uitrusting die in verhouding staat tot het aantal leden.  Daarnaast moet er ook een goedgekeurd brandblusapparaat aanwezig zijn;
 • minimum de helft van de leden moet woonachtig in Mol of Balen-Wezel zijn .

B  Op begeleidingsvlak:

 • minimum 1 begeleider per 15 leden moet in het bezit zijn van een attest, erkend door de Afdeling Jeugd van het Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen;
 • de dagelijkse werking van het vakantiespeelplein is in handen van gekwalificeerde speelbegeleiders;
 • minimum 1 begeleider per vakantiespeelpleinwerking moet in het bezit zijn van het attest hoofdanimator in het jeugdwerk, erkend door de Afdeling Jeugd van het Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen;

Bijzonder

A  Beheersstructuur specifiek voor categorie 2:

 • Een vakantiespeelpleinwerking dient de juridische vorm aan te nemen van een vzw (in de opstartfase krijgt een vakantiespeelplein een jaar tijd om aan deze voorwaarde te voldoen).
 • Minimum de helft van de leden van de raad van bestuur en minimum de helft van de leden van de algemene vergadering moet jonger zijn dan 30 jaar op één september en in Mol of Balen-Wezel wonen.

B  Infrastructuur en materialen:

Om in alle omstandigheden aan kinderen speelkansen te garanderen, beschikt de vakantiespeelpleinwerking over:

 • een aangepaste, functionele infrastructuur, hetzij in eigendom, hetzij in gebruik tijdens de werkingsuren;
 • een verscheidenheid van speelzones, een verscheidenheid aan binnen- en buitenspeelruimte;
 • aangepast spelmateriaal en een gevarieerd spelaanbod.

Hoe aanvragen?

Het aanvraagformulier wordt jaarlijks doorgestuurd naar de verantwoordelijke.

Kostprijs?

 • Aanvraag
  Bezorg het aanvraagformulier aan de gemeentelijke jeugddienst voor 1 september;
 • Verbintenis
  Maak alle door de gemeente Mol gevraagde inlichtingen en documenten over;
 • Gesprek
  Vertegenwoordiger van het betrokken jeugdwerkinitiatief en de jeugddienstmedewerker, overlopen voor 1 oktober samen het subsidiedossier;
 • Dossier
  De mogelijkheid bestaat om dit dossier samen op te maken met de jeugddienstmedewerker. De inhoud staat vermeld onder artikel 4 van het betreffende reglement basistoelage.

Alle subsidiedossiers moeten uiterlijk op 1 oktober op de gemeentelijke jeugddienst binnen zijn.  Alle aanvragen worden aan de jeugdraad ter advies voorgelegd op basis van een gemotiveerd verslag van de gemeentelijke jeugddienst.