Naar inhoud
Gemeente Mol

Speelruimteplan

Wat?

Onze gemeente kent heel wat speelterreinen waar je naar hartenlust kan spelen. De jeugddienst staat in voor de inrichting en de veiligheid hiervan. Omdat alle speelterreinen veilig moeten zijn, werken we samen met de technische dienst, die ook instaat voor jaarlijkse inspectie van alle speelterreinen en speeltoestellen. Het gemeentebestuur staat in voor het onderhoud en de herstellingen. Indien je bepaalde gebreken of problemen vaststelt, kan je dit melden bij de jeugddienst. Wij zorgen er dan voor dat de nodige herstellingen uitgevoerd worden.