Naar inhoud
Gemeente Mol

Jeugdraad

Bekijk ook:

Wat?

Op de vergaderingen van de jeugdraad kan je problemen, ideeën en activiteiten bespreken.  De jeugdraad geeft adviezen aan het college van burgemeester en schepenen over alles wat jeugd en jongeren aanbelangt (bijvoorbeeld: het fuifreglement, verkeersveiligheid, het jeugdbeleidsplan,…). 

De jeugdraad organiseert ook zelf allerlei activiteiten en vorming.  Voorbeelden zijn brandblusapparatencontrole, vorming EHBO, vorming branden blussen, jeugdfestival,… 

Omdat de meeste leden van de jeugdraad niet zoveel extra tijd overhouden om deze activiteiten te organiseren, zorgt de Raad van Bestuur voornamelijk voor de praktische uitwerking.   Maar ook de bespreking van subsidies en opvolging van het jeugdbeleidsplan zijn taken van de jeugdraad. 

Het ultieme doel is dat elke jongere of jongerengroep die inspraak wil hebben in het gemeentelijk jeugdbeleid, zijn weg vindt naar de jeugdraad.  

Elke vierde zaterdag van de maand van 10 tot 12 uur wordt er vergaderd in de polyvalente ruimte van de jeugddienst.

Voor wie?

Leidingen van verschillende jeugdverenigingen uit onze gemeente, individuele leden, de jeugddienst en de schepen voor jeugd. Ook elke jongere die geïnteresseerd is in het jeugdbeleid, kan terecht bij jeugdraad.