Naar inhoud
Gemeente Mol

Jeugdkamp, subsidie

Wat?

Een kampperiode bestaat uit minimum 5 overnachtingen.  Per jeugdwerkinitiatief en per werkjaar wordt er slechts 1 kampperiode in België en één kampperiode in het buitenland betoelaagd. Kampen van verschillende takken /afdelingen van een zelfde jeugdwerkinitiatief worden samengeteld en gezien als 1 kamp. Het kamp moet georganiseerd worden door een jeugdvereniging die een werkingstoelage ontvangt volgens dit reglement.

 

Voor wie?

De jongerenbewegingen die voldoen aan de kenmerken en voorwaarden.

Voorwaarden?

Algemeen

a Organisatorisch:

 • verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en ongevallenverzekering hebben voor alle aanwezigen van de eigen groep;
 • de financiële bijdrage per deelnemer moet in elk geval billijk en matig zijn;
 • aan geen enkele deelnemer mag de toegang geweigerd worden omwille van o.a. sociale herkomst, ideologie, ras of godsdienst;
 • er moet een EHBO-koffer meegenomen worden, met een uitrusting die in verhouding staat tot het aantal leden.
 • er moeten minimum 6 deelnemers (leden en leiding) mee op kamp gaan om in aanmerking te komen;
 • enkel leiding en leden worden aanvaard als deelnemer;
 • minimum de helft van de deelnemers moet in de gemeente Mol of in Balen-Wezel wonen ;
 • het aanvragende jeugdwerkinitiatief moet het kamp zelfstandig organiseren.  Hiermee wordt bedoeld: regelen van kampplaats, vervoer en activiteiten en hiervan de onkosten dragen;
 • samenwerkingsinitiatieven vanuit het plaatselijk jeugdwerk om kampen te organiseren moeten dit doen als gelijkwaardige partners.

b Op begeleidingsvlak:

 • minimum 1/2 van de leiding moet jonger zijn dan 25 jaar bij aanvang van het kamp;
 • alle leiding moet minimum 16 jaar worden in het betrokken werkjaar;
 • Minimum 1 van de verantwoordelijken moet meerderjarig zijn bij de aanvang van het kamp;
 • minimum 1 begeleider per 15 deelnemers moet in het bezit zijn van een attest, erkend door Afdeling Jeugd van het Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen;

Specifiek

 • het aanvragende jeugdwerkinitiatief moet het kamp zelfstandig organiseren.  Hiermee wordt bedoeld: regelen van kampplaats, vervoer en activiteiten en hiervan de onkosten dragen;
 • samenwerkingsinitiatieven vanuit het plaatselijk jeugdwerk om kampen te organiseren moeten dit doen als gelijkwaardige partners.

Hoe aanvragen?

De aanvraagformulieren worden jaarlijks opgestuurd naar de verantwoordelijke.

Afhandeling?

 • Maak alle door het gemeentebestuur gevraagde inlichtingen en documenten over.
 • Gesprek: een vertegenwoordiger van het betrokken jeugdwerkinitiatief en de jeugddienstmedewerker, overlopen voor 1 oktober samen het subsidiedossier.

Alle subsidiedossiers moeten uiterlijk op 1 oktober op de gemeentelijke jeugddienst binnen zijn.  Alle aanvragen worden aan de jeugdraad ter advies voorgelegd op basis van een gemotiveerd verslag van de gemeentelijke jeugddienst.