Naar inhoud
Gemeente Mol

Sportclubs, erkenning

Wat?

Het gemeentebestuur stelt jaarlijks subsidies ter beschikking van de sportverenigingen om de kwaliteit van de begeleiding van haar leden te verbeteren.  Sportclubs die in aanmerking willen komen voor deze subsidies moeten bij het gemeentebestuur een aanvraag tot erkenning indienen.

Voor wie?

Alle sportverenigingen die actief zijn in onze gemeente.

Voorwaarden?

  • niet erkend zijn als gemeentelijke jeugd- of culturele vereniging
  • een open vereniging zijn met zetel in onze gemeente en minimum 10 actieve leden
  • een autonoom bestuur van min. 3 personen

De gedetailleerde voorwaarden vind je in het reglement.

Hoe aanvragen?

Aanvraagformulier

1

vraag aanvraagformulier op bij de sportdienst

 

2

vul het aanvraagformulier volledig in

 

3

stuur formulier en de gevraagde bijlagen naar de sportdienst, Rode Kruislaan 20 te Mol

Website

1

surf naar www.gemeentemol.be

 

3

Klik op vrije tijd, sport, subsidies, ‘Sportclubs, erkenning’

 

4

vul aanvraagformulier volledig in

 

5

Stuur formulier en gevraagde bijlagen naar sportdienst, Rode Kruislaan 20 in Mol

Afhandeling?

Fase

Wie

Doet wat

1

aanvrager

dient voor 1 mei aanvraag in

2

sportdienst

controleert of aanvraagformulier volledig en correct is ingevuld en of de gevraagde bijlagen in orde zijn

3

sportdienst

legt de aanvraag voor ter advies bij de gemeentelijke sportraad

4

sportraad

verleent advies

5

College van burgemeester en schepenen

bespreekt de aanvraag en beslist of de sportvereniging al dan niet erkend wordt

6

sportdienst

antwoordt de aanvrager voor 1 juli