Naar inhoud
Gemeente Mol

Seniorenvereniging, basissubsidie

Wat?

De gemeente wil graag de goede werking van de seniorenverenigingen garanderen. Daarom geeft het gemeentebestuur jaarlijks een bijdrage in de vorm van een subsidie.

Voor wie?

Voor alle seniorenverenigingen uit onze gemeente die aangesloten zijn bij de gemeentelijke seniorenraad.

Voorwaarden?

a)  Organisatorisch

 • verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en ongevallenverzekering voor alle leden en het bestuur afgesloten hebben;
 • minimum het ganse werkjaar actief geweest zijn als seniorenvereniging;
 • de vereniging moet gevestigd en werkzaam zijn in onze gemeente;
 • maximum 10% van de leden die buiten onze gemeente wonen mogen bij het ledenaantal bijgeteld worden;
 • de financiële bijdrage per deelnemer moet in elk geval billijk en matig zijn;
 • aan geen enkele deelnemer mag de toegang geweigerd worden op basis van sociale herkomst, ideologie, ras of godsdienst;
 • er moet een EHBO-koffer aanwezig zijn, met een uitrusting die in verhouding staat tot het aantal deelnemers.

b)  Op bestuursvlak

 • minimum ¾ van het bestuur moet ouder zijn dan 55 jaar;
 • minimum 1/3 van het bestuur is van een ander geslacht;
 • minimum ¾ van het bestuur woont in onze gemeente (uitzondering Wezel);
 • minimum 1 lid van het bestuur volgt actief de seniorenraad;
 • minimum 3 leden van het bestuur volgen regelmatig vormingsinitiatieven over senioren en seniorenwerking.

Hoe aanvragen?

Het dossier kan schriftelijk ingediend worden op de dienst seniorenplus voor 15 september.

Afhandeling?

 • Verbintenis: alle door onze gemeente gevraagde inlichtingen en documenten overmaken.
 • Gesprek: vertegenwoordiger van het betrokken seniorenwerkinitiatief en de medewerker van de dienst seniorenplus overlopen tussen 15 september en 15 oktober samen het aanvraagdossier.
 • Dossier: mogelijkheid om samen op te maken met de medewerker van de dienst seniorenplus.
 • Uitbetaling: de uitbetaling gebeurt na de toewijzing in de gemeenteraad van december.