Naar inhoud
Gemeente Mol

Kinderopvang, vervoer Grabbelpas of speelpleinwerking

Wat?

Kinderen die tijdens de schoolvakanties naar de kinderclub komen, kunnen door ons naar de speelpleinwerking of activiteiten van de grabbelpas gebracht en gehaald worden.

Voor wie?

kinderen moeten ingeschreven zijn voor de vakantiewerking van de kinderclub tijdens één van de schoolvakanties.

  • Kinderen moeten effectief ingeschreven zijn voor activiteiten van de Grabbelpas
  • Kinderen die gebruik willen maken van de speelpleinwerking.

Voorwaarden?

  • Kinderen moeten ingeschreven zijn voor de dagen dat ze naar de opvang willen komen
  • Het vervoer moet tijdig aangevraagd zijn

Hoe aanvragen?

Indien de kinderen nog nooit van de opvang gebruik gemaakt hebben, moeten de ouders eerst een afspraak voor een intakegesprek maken.

Ouders moeten hun kinderen inschrijven voor de vakantiewerking

Het vervoer moet aangevraagd worden:

  • schriftelijk via de aanvraagformulieren
  • tot de middag van 2 werkdagen voor de opvangdag

Kinderen kunnen pas gebruik maken van het vervoer als zij zowel in de kinderclub als voor de grabbelpasactiviteit zijn ingeschreven.

Kostprijs?

0,5 euro per rit (heen of terug).

Afhandeling?

Kinderen die nog nooit van de opvang gebruik gemaakt hebben, moeten zich inschrijven.

Kinderen die ingeschreven zijn voor het vervoer van en naar de activiteiten van grabbelpas en de speelpleinwerking, worden verwacht gebruik te maken van dit vervoer.  Bij laattijdige annulering wordt dit vervoer gewoon gefactureerd.