Naar inhoud
Gemeente Mol

Kinderopvang schoolvakanties

Wat?

Opvang voor kinderen tijdens de schoolvakanties tussen 7 en 18.30 uur. De opvang tijdens de schoolvakanties gebeurt in principe steeds in één van de centrale kinderclubs:

 • Kinderen van Bieke en Krekeltje worden opgevangen in het Krekeltje
 • Kinderen van Loewie, Mowgli en Timon worden opgevangen in Mowgli
 • Kinderen van Baloe en Robbedoes worden opgevangen in Robbedoes
 • Kinderen van Pardoes en Windekind worden opgevangen in Windekind

Er is kinderopvang voorzien tijdens de kerstvakantie, de krokusvakantie, de paasvakantie, de zomervakantie en de hersfvakantie. Tijdens de zomervakantie wordt er één week geen kinderopvang voorzien. Ook tussen Kerstmis en nieuwjaar organiseren we geen opvang.

Voor wie?

 • Kinderen die naar het kleuter – of lager onderwijs gaan.
 • Kinderen die 3 jaar oud zijn en nog niet naar school gaan

Bijkomende voorwaarden:

 • Kinderen die in Mol naar school gaan of
 • Kinderen die in Mol wonen of
 • Kinderen waarvan de ouders in Mol werken

Voorwaarden?

Kinderen moeten ingeschreven zijn voor de dagen dat ze naar de opvang willen komen.

Hoe aanvragen?

Als de kinderen nog nooit van de opvang gebruik gemaakt hebben, moeten de ouders eerst hun kinderen aanmelden en een infomoment volgen. Ouders moeten hun kinderen inschrijven via het online inschrijfsysteem.
 

Hoe moet ik een opvangplaats reserveren voor de  korte vakantieperiodes?

De reservaties starten steeds de 4de zaterdag voor de vakantieperiode. De reservaties starten dan om 9 uur. Alle plaatsen worden onmiddellijk vrijgegeven.

Hoe moet ik een opvangplaats reserveren voor de zomervakantie?

De reservaties verlopen in twee rondes. Zo willen we elke ouder maximale en gelijke kansen geven. Voor de specifieke timing van de verschillende rondes verwijzen we je naar het nieuwsbericht dat hierover elk voorjaar wordt gepubliceerd. Dit verschijnt op deze link: https://www.gemeentemol.be/buitenschoolse-kinderopvang.

 • Ronde 1
  Tijdens de eerste ronde kan je voor elk kind 10 inschrijvingen doen. Dit kan zowel voor vrije plaatsen als voor reservelijsten.

  Met deze aanpak beperken we het aantal reservaties en heeft elke ouder een grote kans dat de plaatsen die hij absoluut wilt nog vrij zijn. Hiermee proberen we het verdelingsmechanisme van vorig jaar te vertalen naar de nieuwe online software. 

 • Ronde 2
  Tijdens deze ronde gelden er geen beperkingen. Je kan zoveel inschrijven voor vrije plaatsen en voor reservelijsten als je wil.

Hoe een opvangplaats annuleren?

Je kan annuleren tot de werkdag voor het opvangmoment (11 uur). 

Voor een annulering wordt mogelijks een ‘reserveringsbijdrage’ aangerekend. De hoogte van dit bedrag hangt af van het aantal dagen dat je een vrije plaats bezet hield. Annuleren is evenwel altijd goedkoper dan je kind effectief te laten opvangen. Je hebt er dus alle belang bij om tijdig te annuleren. 

 • 0 tot 5 dagen onnodig bezet: gratis
 • 5 tot 10 dagen onnodig bezet: 1 euro
 • 10 tot 20 dagen onnodig bezet: 2 euro
 • 20 tot 40 dagen onnodig bezet: 3 euro
 • Meer dan 40 dagen onnodig bezet: 4 euro 

Als je een opvangmoment annuleert tijdens de eerste ronde, kan je in de plaats een nieuw moment aanvragen. Je behoudt dus je recht op de reservatie van tien eerste keuzemomenten. 

Niet annuleren en niet komen?

Als je niet annuleert en zonder geldige reden afwezig blijft, dan trekken we een joker af. In dat geval hield je een opvangplaats voor een ander kind onnodig bezet.

Inschrijven op een reservelijst?

Indien alle beschikbare plaatsen gereserveerd werden, kan je niet meer inschrijven voor opvang tijdens die vakantiedag. Je kan je kind wel inschrijven op de reservelijst. Indien er terug een plaats vrijkomt zal je kind automatisch worden ingeschreven.

Kostprijs?

Voor opvang:

 • die minder dan 3 uren duurt: 5 euro
 • die tussen 3 en 6 uren duurt: 7,50 euro
 • die langer dan 6 uren duurt: 13 euro


Vermindering:

 • vanaf tweede kind (gelijktijdig aanwezig): 25% 
 • sociaal tarief mogelijk:  50%