Naar inhoud
Gemeente Mol

Veelgestelde vragen en antwoorden

Waarom dit aanmeldingssysteem?

 • Het zorgt ervoor dat het inschrijven op onze scholen vlot verloopt en op dezelfde manier gebeurt.
 • Het zorgt ervoor dat iedereen evenveel kans krijgt om zijn kind in de school van eerste keuze in te schrijven
 • We willen voorkomen dat ouders hun kind(eren) in meer dan één van onze deelnemende scholen effectief inschrijven.
 • Het zorgt ervoor dat het aanmelden zonder tijdsdruk kan gebeuren tijdens de aanmeldingsperiode.
 • We vermijden problemen als er in de toekomst te weinig plaatsen zouden zijn op onze scholen.

 

 

Wat is het verschil tussen aanmelden en inschrijven?

Aanmelden betekent dat je vooraf digitaal laat weten in welke school of scholen jij je kind wil inschrijven, dus wat jouw voorkeur is.

Je schrijft je kind pas in na aanmelding op de school waarvoor je een inschrijvingsticket ontvangt. Inschrijven betekent dat je als ouder akkoord gaat met het pedagogisch project en het schoolreglement van de school. Je kind gaat vanaf dan naar die school.

Alle kinderen, ook kinderen die behoren tot de voorrangsgroepen (broers en zussen, kinderen van personeel) melden zich aan tijdens dezelfde periode.

 

  

Wanneer start de aanmeldingsperiode en hoe lang duurt ze?

De aanmeldperiode loopt van vanaf maandag 27 maart (9 uur) tot en met vrijdag 21 april (23.59 uur). 
Heeft het tijdstip van aanmelden belang?

Het tijdstip van aanmelden heeft geen belang. Het is niet zo dat de eerste die aanmeldt als eerste een plaats krijgt. Het maakt dus niet uit of je meteen aanmeldt op maandag 27 maart, begin april of de laatste dag van de aanmeldingsperiode. Doe het wel binnen de voorziene periode.

 

 

Hoe meld ik mijn kind aan?

1. Maak een account aan

 • Vanaf 27 maart vind je hier de aanmeldingslink.
 • Je klikt op ‘aanmelden’ op de startpagina.
 • Je kiest: ‘ik heb geen account’.
 • Je registreert je voornaam en naam, telefoon- of gsm-nummer, e-mailadres en wachtwoord.
 • Je ontvangt een mail en bevestigt je account via de link in de mail.


2. Meld je kind aan

 • Vanaf 27 maart vind je hier de aanmeldingslink.
 • Je klikt op ‘aanmelden’ op de startpagina.
 • Je kiest: ‘ik heb een account’ en je logt in.
 • Je vult de gegevens in van je kind.
 • Je geeft je schoolkeuzes op.
 • Je ontvangt onmiddellijk een e-mail ter bevestiging (controleer ook je ongewenste e-mails).
 • Je controleert de gegevens van deze e-mail op eventuele fouten.

 

 

Wat heb ik nodig om aan te melden?

 • Een computer met internet en een e-mailadres
 • Naam, voornaam, geboortedatum en adres van je kind
 • Het rijksregisternummer van je kind

 


Wat als mijn kind geen rijksregisternummer heeft?

Kinderen zonder rijksregisternummer moeten een nummer aanvragen bij de systeembeheerder van het aanmeldingssysteem in onze regio: dienst kindzorg en onderwijsregie van Geel: 014 56 73 44 of kindinfopunt@geel.be. Met dat aangevraagde kan je aanmelden.

 


Ik heb geen computer of geen toegang tot het internet?

Je bent gratis welkom in:

Het Kompas

 • Elke maandag van 9.30 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur in cultuurcafé ‘t Getouw, Molenhoekstraat 2
 • Elke donderdag van 19 tot 21 uur in de bibliotheek, Molenhoekstraat 2

Het computerlokaal van het lokaal dienstencentrum in Ten Hove, Jakob Smitslaan 28:

 • vrijdag van 9 tot 12 uur
 • zaterdag van 9 tot 12 uur

De bibliotheek, Molenhoekstraat 2:

 • maandag en woensdag van 10 tot 20 uur
 • dinsdag en donderdag van 14 tot 20 uur
 • vrijdag van 14 tot 18 uur
 • zaterdag van 10 tot 16 uur
Wie krijgt voorrang in de toewijzing van een school?

Bij aanmelding zijn er voorrangsgroepen waarvan de kinderen als eerste gerangschikt worden. Tot deze voorrangsgroepen behoren:

 • Broers en zussen van leerlingen die op het moment van aanmelden ingeschreven zijn in de secundaire school van aanmelding. Ook stiefbroers en -zussen, halfbroers en -zussen of andere kinderen die op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn of hun hoofdverblijfplaats op hetzelfde adres hebben
 • Kinderen van personeel van de secundaire school

Deze leerlingen zijn zeker van hun plaats. Als jouw kind tot een van de voorrangsgroepen behoort, moet je dit bij de aanmelding aangeven. De school waarvoor je deze voorrang aanvraagt, gaat na of jouw kind voldoet aan de voorwaarden. Als dit niet zo is, brengen ze jou hiervan op de hoogte.

Opgelet: Je kan voor al jouw schoolkeuzes aanmelden, maar de voorrang is alleen geldig in de secundaire school waarin de broer/zus ingeschreven is of het personeelslid werkt.
Mijn kind volgt les in een lagere school op dezelfde campus als de secundaire school. Krijg ik voorrang?

Deze kinderen hebben geen voorrang. Ze moeten zich zoals iedereen aanmelden tijdens de aanmeldingsperiode.
Voor hoeveel scholen kan ik aanmelden? 

De ervaring leert dat er voor verschillende scholen meer aanmeldingen dan plaatsen zijn. Hoe meer scholen je aanduidt, hoe groter dus de kans dat je een school toegewezen krijgt. Zet deze scholen in volgorde van je voorkeur. We raden aan vooraf info te verzamelen over scholen waar je kind zich thuis kan voelen.Mag ik minder schoolvoorkeuren doorgeven als niet alle scholen de gewenste studierichting aanbieden?

We raden altijd aan om 3 of meer scholen in te geven, in volgorde van voorkeur. Maar als de gewenste studierichting niet in alle scholen in Mol aangeboden wordt, volstaat het om enkel de Molse scholen te selecteren die deze richting aanbieden.

Via www.geel.be/secundaire-scholen-regio-zuiderkempen vindt je een overzicht van alle scholen die met het aanmeldsysteem werken.
Welke scholen werken met het aanmeldingssyteem?

De secundaire scholen in de regio Geel, Kasterlee, Herentals, Vorselaar, Mol en Westerlo werken samen in één overkoepelend aanmeldsysteem zodat elk kind zich slechts één keer moet aanmelden voor de gehele regio.

De secundaire scholen van Lommel en Leopoldsburg werken niet met een aanmeldingssysteem. In deze gemeenten kan je rechstreeks contact opnemen met de school om in te schrijven.Wat als ik kies voor een school die niet met het aanmeldingssyteem werkt?

Kies je voor een secundaire school die niet in Geel, Kasterlee, Herentals, Vorselaar, Mol of Westerlo ligt? Dan informeer je bij de school of je moet aanmelden of rechtstreeks kan inschrijven.

De secundaire scholen van Lommel en Leopoldsburg werken niet met een aanmeldingssysteem, dus in deze gemeenten kan je rechtstreeks inschrijven in de scholen.

 

 

Wat als ik mijn kind(eren) niet aanmeldde tijdens de aanmeldperiode?

Je kan je kind inschrijven tijdens de vrije inschrijvingsperiode op de scholen waar nog vrije plaatsen zijn. De vrije inschrijvingen starten op 16 mei  (9 uur). 

Heeft de school geen vrije plaatsen? Je kind wordt op de wachtlijst geplaatst.Wat als ik mijn kind heb aangemeld, maar hij/zij geen plaats heeft?

Je hebt je kind aangemeld maar je hebt geen plaats? Of heb je je kind niet aangemeld? Dan kan je je kind inschrijven in een school waar nog plaats is, tijdens de vrije inschrijvingsperiode: vanaf 16 mei 2023 (9 uur). Opgelet! De inschrijvingen in deze periode gebeuren chronologisch. Dus wie eerst komt, krijgt eerst een plaats. Er geldt geen voorrang meer.

Contacteer de school waar je je kind wilt inschrijven. Is er plaats? Schrijf je kind in. Is er geen plaats? Je kunt je kind tijdens deze periode ook op de wachtlijst laten plaatsen. Vraag hiervoor een weigeringsdocument aan de school. De school contacteert je als er een plaats vrij komt.Wat als je kind op de wachtlijst staat?

Je kind staat op de wachtlijst als je een weigeringsdocument kreeg van de school. Op het weigeringsdocument staat wat de plaats is van je kind op de wachtlijst. De school contacteert je als er een plaats vrijkomt.

De wachtlijst is geldig tot en met 6 oktober 2023. Tot dan is een school verplicht om de volgorde van de wachtlijst te respecteren.Hoe gebeurt de toewijzing van de plaatsen?

De computer verdeelt de plaatsen op basis van de criteria ‘schoolvoorkeur’ en ‘toeval’. Het systeem probeert zo veel mogelijk kinderen hun eerste voorkeur te geven. Daarom gebeurt er eerst een selectie van alle eerste schoolvoorkeuren van alle aangemelde leerlingen. De computer rangschikt daarna de leerlingen in een willekeurige volgorde en wijst de plaatsen willekeurig toe.

Pas als er te weinig plaatsen zijn in een school, is de volgorde van belang. De leerlingen met een hoger cijfer dan de voorziene capaciteit, kunnen dan niet inschrijven op hun eerste voorkeurschool.

Voor alle leerlingen die hun school van eerste voorkeur niet kregen, kijkt het systeem vervolgens naar de tweede schoolvoorkeur. Opnieuw wijst het systeem de plaatsen toe op basis van toeval.  

Broers en zussen van leerlingen die op het moment van aanmelden ingeschreven zijn in de secundaire school en kinderen van schoolpersoneel krijgen voorrang in de rangschikking.Wat als ik nog niet weet of mijn kind in de A- of B-stroom kan starten?

Je kunt bij de aanmelding enkel kiezen voor de A- of B-stroom, niet voor specifieke richtingen. Dat gebeurt pas bij de effectieve inschrijving. Ben je niet zeker of je kind naar de A- of B-stroom zal gaan? Vraag dit dan na in je huidige school, of in de school waar je je kind naartoe wil laten gaan.Wat is het verschil tussen 1A en 1B?

Waar kan je terecht met vragen?

onderwijsregie@gemeentemol.be

0475 75 41 18 (elke werkdag van 9 tot 12 uur)