Naar inhoud
Gemeente Mol

Blijf op Eigen Benen Staan (BOEBS)

De gemeentelijke werkgroep BOEBS zet in op valpreventie in de Gezonde Gemeente Mol, met drie kerntaken:

  • Informeren: tips aanreiken, zowel in en rond je huis, zodat je zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunt blijven wonen. Voorbeelden zijn artikels in de nieuwsbrief van de adviesraden, informatiemomenten, dagelijkse beweegkwartiertjes op RTV,…

  • Sensibiliseren: aanbieden van diverse bewustmakingsactiviteiten. Voorbeelden zijn activiteiten in de week van de valpreventie, checklisten verspreiden, dagelijkse beweegkwartiertjes op RTV,…

  • Ondersteunen: ruimte creëren om hulpvragen te stellen. Een voorbeeld: een huisbezoek door een ergotherapeut

We hopen hierdoor dat

  • onze senioren en personen met een beperking in een valveilige omgeving leven.
  • onze thuiswonende senioren en personen met een beperking zich bewuster én veiliger gedragen.
  • valpreventie en toegankelijkheid voldoende aandacht (blijven) krijgen in het meerjarenplan. We ontwikkelen hiervoor verschillende samenwerkingsverbanden.

Voor wie?

Thuiswonende senioren en personen met een beperking

Hoe aanvragen?

Elke vraag rond valpreventie kan gesteld worden aan de stuurgroep BOEBS via de aanspreekpunten

  • op onze dienst seniorenplus op welzijnssite Ten Hove, Jakob Smitslaan 26;
  • op onze dienst jeugd en sport - volksgezondheid in sportcentrum Den Uyt, Rode-Kruislaan 20.

Meer info