Naar inhoud
Gemeente Mol

Stedenbouwkundige verordeningen

Wat?

Een stedenbouwkundige verordening is een aanvulling op de regels van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. Ze legt bijkomende regels vast over hoe je mag bouwen en gelden op het hele grondgebied van de overheid die de verordening afvaardigt. Dit kan het gewest zijn, de provincie of de gemeente.

Overzicht

Gemeentelijk:

Gewestelijk:

Regelgeving

Gemeentelijk:

Gewestelijk:

Meer info

In dit document vind je meer informatie over:

  • Het toepassingsgebied: inhoudelijk en geografisch (wijze van aanduiding, relatie tot de inhoud)
  • De procedure (plan-m.e.r, goedkeuringsprocedure, toezichtsregeling)
  • Het opheffen van verordeningen