Naar inhoud
Gemeente Mol

Verkaveling, bijstellen

Bij een verkaveling horen voorschriften die bepalen hoe je kan bouwen. Soms staan deze voorschriften je project in de weg. Als je deze plannen en/of bouwvoorschriften wil aanpassen dan vraag je een omgevingsvergunning voor het bijstellen van een verkaveling (vroegere verkavelingswijziging). Ben je benieuwd naar de slaagkansen van deze bijstelling? Informeer je dan eerst bij de dienst ruimtelijke ordening.

Je kan een bijstelling van een verkaveling aanvragen voor:

  • het wijzigen van de configuratie van een volledige verkaveling of een lot uit de verkaveling. Dit wil zeggen dat je, mits aan een aantal voorwaarden te voldoen, kan vragen om de perceelgrenzen te verleggen zodat de loten anders worden ingedeeld; 
  • het wijzigen van de zones van een verkaveling of een lot uit de verkaveling (zone voor hoofdbouw, zone voor tuinen en koeren,....);
  • het wijzigen van de stedenbouwkundige voorschriften van een verkaveling of een lot uit de verkaveling;
  • het verlengen of verplaatsen van wegen.

Hoe aanvragen?

Deze bijstelling kan je nog op papier indienen. Toch raden we je aan om zoveel mogelijk gebruik te maken van het Omgevingsloket. 

Het gemeentebestuur is verplicht om gebruik te maken van het Omgevingsloket. Dossiers die bij ons ingediend worden op papier, worden achteraf door ons gedigitaliseerd. We rekenen voor deze dossiers een bijkomende kost aan, nl. 125 euro.

Digitaal via het Omgevingsloket. Deze handleiding is een handig hulpmiddel.

Analoog per aangetekend schrijven, in tweevoud, naar gemeente Mol, dienst ruimtelijke ordening.

Dossierverloop: aanvraag en timing

Wanneer je je aanvraag digitaal hebt ingediend dan kan je steeds terecht op het Omgevingsloket om de stand van zaken van je dossier te raadplegen. Alle communicatie tussen jou en de overheid verloopt digitaal.

Wanneer je je dossier analoog hebt ingediend dan brengt de dienst ruimtelijke ordening je schriftelijk op de hoogte van de stand van zaken van je dossier.

Hoe weet ik of mijn dossier al dan niet ontvankelijk en volledig is?

Binnen 30 dagen vanaf de dag na de datum waarop de vergunningsaanvraag is ingediend, word je ervan op de hoogte gebracht of je dossier volledig is of dat er ontbrekende gegevens of documenten moeten worden bijgebracht.

Wanneer wordt er een beslissing over mijn dossier genomen?

Binnen 105 dagen, vanaf de dag na de ontvankelijk- en volledigheidsverklaring, als er geen advies van een omgevingsvergunningscommissie vereist is.

Binnen 120 dagen, vanaf de dag na de ontvankelijk- en volledigheidsverklaring, als er een advies van een omgevingsvergunningscommissie vereist is.

In sommige gevallen kunnen deze termijnen verlengd worden met 60 dagen. Indien dit op jouw dossier van toepassing is, word je hiervan op de hoogte gebracht.

Hoe wordt de beslissing van mijn dossier kenbaar gemaakt?

Digitaal ingediend: de beslissing inzake je aanvraag zal kenbaar gemaakt worden in het Omgevingsloket. De dienst ruimtelijke ordening bezorgt je de bekendmakingsaffiche. Binnen de 10 dagen na ontvangst hang je deze affiche uit ter hoogte van de rooilijn (zichtbaar en leesbaar voor geïnteresseerden) en je laat ze gedurende 30 dagen hangen. De startdatum van deze aanplakking meld je via het Omgevingsloket.

Analoog ingediend: de beslissing inzake jouw aanvraag zal je aangetekend opgestuurd worden. De dienst ruimtelijke ordening bezorgt je de bekendmakingsaffiche. Binnen de 10 dagen na ontvangst hang je deze affiche uit ter hoogte van de rooilijn (zichtbaar en leesbaar voor geïnteresseerden) en je laat ze gedurende 30 dagen hangen. De startdatum van deze aanplakking bezorg je aan de dienst ruimtelijke ordening.

Meer info

Voorbeelddossier

Vragen over het Omgevingsloket:

  • problemen met aanmelden: bel gratis naar 1700 (elke werkdag van 9 tot 19u)
  • problemen tijdens het aanvragen in het Omgevingsloket: helpdesk Omgevingsloket, 015/45 45 91, helpdesk.omgevingsvergunning@dxc.com
  • verduidelijking van een begrip dat wordt gebruikt in het Omgevingsloket: Departement Omgeving, omgevingsvergunning@vlaanderen.be

Concrete vragen over je project voor je het wenst aan te vragen/uit te voeren: