Naar inhoud
Gemeente Mol

Onttrekking water uit Kleine en Grote Nete, permanent verbod

Wat?

Vanaf 1 januari 2022 is het definitief en voor onbepaalde duur verboden om water te onttrekken uit de Kleine en Grote Nete in grote delen van onze gemeente.  Het verbod beschermt kleine kwetsbare waterlopen met een hoge ecologische waarde. Bekijk hier het kaartmateriaal met de verbodszones.

Dit onttrekkingsverbod is permanent en staat dus los van de droogtetoestand. De Kleine en Grote Nete hebben als kleinere rivieren een beperkt gebied en zijn daardoor zeer kwetsbaar voor de gevolgen van verdroging en onttrekking.

Voor wie?

Alle burgers

Uitzonderingen

In enkele gevallen gelden er uitzonderingen op het verbod:

  • Onttrekking met weidepompen om vee te laten drinken in de weides.
  • Onttrekking door hulpdiensten wanneer er geen alternatieven zijn.
  • Onttrekking die toegelaten is door de waterloopbeheerder via een gravitaire overloop waarbij onttrekking alleen mogelijk is als de waterkolom minimaal 30 centimeter hoog is.
  • Onttrekking die toegelaten is door de waterloopbeheerder voor nachtvorstberegening in de fruitteelt, wanneer geen alternatieven zijn.