Naar inhoud
Gemeente Mol

Container of bigbag plaatsen, inname openbaar domein

Wat?

Wil je een container of big bag plaatsen én maak je hierbij gebruik van een deel van het openbare domein dan heb je steeds een schriftelijke toelating inname openbaar domein nodig.

Wil je voor volgende zaken toestemming, volg dan onderstaande procedure.

Voor wie?

Iedereen kan een aanvraag indienen, zowel een burger als een aannemer.

Ben je aannemer en heb je bijkomend nog andere innames openbaar domein nodig, zoals het plaatsen van een kraan, stelling of werfkeet? Vul dan het e-formulier 'Bouw- en verbouwingswerken, inname openbaar domein' in. 

Voorwaarden?

De verkeersdienst beslist op basis van verkeersveiligheid of een vergunning wordt afgeleverd. Indien het advies ongunstig is, zal men naar andere alternatieven moeten zoeken.

Als je een container plaatst, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • De container signaleren zoals voorzien in ministerieel besluit van 7 mei 1999: 
  • De voor- en achterkant voorzien van afwisselende rode en witte strepen van ten minste 0,10 m breed die met de verticale as van de container een hoek van 45° vormen,
  • Een verkeersbord D1 met een diameter van ten minste 0,70 m waarvan de pijl onder een hoek van 45° naar beneden gericht is, aanbrengen aan de kant waar het verkeer toegelaten is,
  • Een oranjegeel knipperlicht aanbrengen boven het verkeersbord D1.
 • Rijbaanplaten plaatsen om beschadiging van het wegdek te vermijden. 
 • De container 's nachts afdekken.

Hoe aanvragen?

Vijf werkdagen vooraf een gedetailleerde situatieschets bezorgen aan de verkeersdienst: hierop moet duidelijk te zien zijn hoeveel ruimte er in beslag wordt genomen. Afmetingen van het voetpad, parkeerstrook, rijbaan,… moeten op het plan staan. Het aantal vierkante meters en aantal parkeerplaatsen betalend parkeren moeten worden vermeld.

Je dient hiervoor een aanvraag in via het e-formulier

Wanneer het gaat om gewestwegen, moet de verkeersdienst toestemming vragen aan de Vlaamse overheid. Hou er rekening mee dat dit proces wel wat tijd in beslag kan nemen.

Kostprijs?

Er staat een belasting op een inname van openbaar domein voor langer dan 8 uur. Er is een minimumbelasting van 10 euro per aanslag, met 0,30 euro per kalenderdag en per vierkante meter. Als de inname gebeurt op één of meerdere parkeerplaatsen, gelegen in een zone waar de regeling betalend parkeren geldt het volgende tarief: 

 • 15 euro per parkeerplaats per kalenderdag voor parkeerplaatsen gelegen in de blauwe zone;
 • 25 euro per parkeerplaats per kalenderdag voor parkeerplaatsen gelegen in zone 1 (Graaf De Broquevillestraat, Laar, Lakenmakersstraat, Santo Tomasplein, gedeelte Corbiestraat tussen Rondplein en Baron van Eetveldeplein, Boerenkrijgstraat, Statiestraat, Markt nr. 2 tot en met Markt nr. 20, Boomgaardstraat en verbindingsweg tussen Statiestraat en Corbiestraat, Molenstraat)
 • 15 euro per parkeerplaats per kalenderdag voor parkeerplaatsen gelegen in zone 2 (Rondplein, de gemeentelijke parking van het Administratief Centrum 't Getouw, gelegen aan de Molenhoekstraat, parking Sint-Pieter, parking De Markt).

Elk gedeelte van een parkeerplaats dat wordt ingenomen wordt als een volledige parkeerplaats beschouwd.

Afhandeling?

Wie?

Doet wat?

Aanvrager

Vijf werkdagen op voorhand een aanvraag indienen via het e-formulier

Verkeersdienst

de dienst behandelt en beoordeelt de aanvraag op basis van de aangereikte gegevens en dient die ter goedkeuring in bij het college van burgemeester en schepenen

 

de dienst neemt contact op met de aanvrager voor eventuele bijkomende informatie en bezorgt hem de nodige vergunningen via e-mail

Aanvrager

pas als de signalisatievergunning in zijn bezit is, mag de container of bigbag en de nodige signalisatie geplaatst worden

Financiële dienst

de dienst bezorgt de verschuldigde retributie via factuur aan de aanvrager