Naar inhoud
Gemeente Mol

Dienst samenlevingsopbouw

Wat?

Samenlevingsopbouw Mol is een gemeentelijke afdeling die verbinding wil creëren tussen mensen. Tussen Mollenaars onderling, met al hun verschillende achtergronden, meningen en karakters. Maar ook tussen Mollenaars en de rest van de wereld. We streven naar gelijke kansen voor iedereen. Ons motto is ‘Focus op verbinding, oog voor verschil’.

Wat doet samenlevingsopbouw Mol?

  • We organiseren allerlei groepsprojecten en evenementen voor Molse burgers. In onze projecten ontmoeten mensen elkaar en leren ze van elkaar. Hiervoor doen we vaak beroep op de hulp van onze vele vrijwilligers.
  • We ondersteunen partners - burgers, scholen, vrijwilligersverenigingen, dorpsinitiatieven, gemeentelijke diensten, zustersteden, … - bij het zelf opzetten van verbindende projecten.
  • We nemen de regie over een aantal vaste thema’s (gelijke kansen, integratie, flankerend onderwijs, dorpen, vrijwilligers, mondiaal). We brengen burgers, lokale partners en beleidsmakers bij elkaar om samen te werken aan een structureel toegankelijke samenleving.