Naar inhoud
Gemeente Mol

Vakken

Volgende vakken worden aangeboden:

  • GASV: geïntegreerde algemene en sociale vorming (maatschappelijke vorming, verkeer, crea, …)
  • BGV: beroepsgerichte vorming
  • Lichamelijke opvoeding
  • Levensbeschouwelijke vakken