Naar inhoud
Gemeente Mol

Programmaboekje 2021

Woord van de voorzitter

Als Kerst weerklinkt in ’t midden van de zomer

Menig luisteraar heeft op 12 augustus 1951 ongetwijfeld de wenkbrauwen gefronst toen Staf Nees bij wijze van première en speciaal voor de inhuldiging van de Molse beiaard zijn Fantasia (postludium) over het lied “O Dennenboom” speelde. Voor sommigen leek het toen de wereld op z’n kop.

De wereld op z’n kop zal je denken als ik eerlijkheidshalve toegeef dat het horen van het alom gekende Kerstlied “O Dennenboom” in december 2020 me deed verlangen naar de prachtige beiaardklanken in zomerse omstandigheden.

De wereld op z’n kop of niet, onze Molse beiaard mag in 2021 het hoogste lied zingen. Zeventig jaar al verbindt zijn unieke timbre mensen van de wijde Molse omgeving.

De Fantasia uit 1951 is ondertussen uitgegroeid tot een klassieker in het beiaardrepertoire. Menig hart slaat sneller bij het luisteren naar het Ritornello van Devreese. Bij de toevallige passant verschijnt spontaan een glimlach bij het horen van een populaire gekende melodie.

In dit feestjaar zetten we met het Molse Beiaardcomité de klanken van de beiaard extra in de verf bij het gekende publiek dankzij een uitgebreid concertprogramma en bereiken we een breder publiek door de organisatie van enkele boeiende muzikale projecten. Bovendien brengen we de beiaard(muziek) letterlijk en figuurlijk dichter bij de mensen door mee te gaan in het digitale tijdperk. We installeren een webcam en micro’s zodat de Molse beiaardklanken weergalmen over het internet tot in ieders huiskamer.

Ik wens jullie in een wereld op z’n kop veel luisterplezier, van waar ook ter wereld.

Bart Lodewijckx, voorzitter van het Beiaardcomité