Naar inhoud
Gemeente Mol

Stages

Na het bereiken van de leeftijd van 16 jaar kunnen de leerlingen op stage.  De wettelijke minima van het aantal stagedagen zijn vastgelegd.  Voor onze school zijn dat minimum 45 werkdagen, gespreid over de eindfase van de opleiding.  De stage van de leerling wordt beoordeeld door de stagementor en de stageleerkracht in het stageverslag.