Naar inhoud
Gemeente Mol

Onze school voorgesteld

Welkom

Welkom op onze school. Je koos als jongere voor een school waar je een beroep kan leren. Een school met aandacht voor jouw persoonlijke traject.

Welkom ook aan de ouders. Jullie kozen voor een school met aandacht voor jullie jongeren. Een school die jullie jongeren voorbereidt op het verdere leven.

Vriendelijke groeten,

Het GIBBO-Galbergenteam

Visie

Als school geven we onze leerlingen een algemene en sociale vorming. Hiermee kunnen ze aan de slag in hun gewone leefmilieu en in hun toekomstige arbeidsomgeving. We leiden ze op tot individuen , die in beide omgevingen hun mannetje kunnen staan.

We brengen niet alleen praktische en theoretische kennis bij. Onze jongeren ontwikkelen vooral de nodige attitudes en sociale vaardigheden om te kunnen werken in het gewone leef- en arbeidsmilieu.

Enkel als iedereen zich goed voelt op onze school, kunnen we het bovenstaande bereiken. Dit is dan ook uiteraard ons belangrijkste uitgangspunt!

Wat is buitengewoon onderwijs

Het doel van het Buitengewoon Onderwijs is hetzelfde als dat van het gewoon onderwijs. We willen jonge mensen hun eigen weg helpen vinden in het leven en in de samenleving van vandaag en morgen. Sommige leerlingen hebben buitengewone hulp nodig bij de ontwikkeling van hun persoonlijkheid en hun integratie in de maatschappij.

Het Buitengewoon Onderwijs is onderwijs op maat van elke leerling. Wij beschikken over een goede (stevige) omkadering van onderwijzend personeel, logopedisten, kinesitherapeuten, permanente begeleiding vanuit een gespecialiseerd CLB, enz…

Overschakelen naar het Buitengewoon Onderwijs kan op elk moment, ook tijdens het schooljaar, als je over het juiste attest beschikt (BuSO OV 3 type 1, type basisaanbod en type 9).

Het Buitengewoon Onderwijs zal de leerling altijd proberen voor te bereiden op een zo groot mogelijke integratie in het gewone leef- en arbeidsmilieu.

Wat is modulair onderwijs

Als school kozen wij ervoor onze opleiding in modules aan te bieden. Een modulaire opleiding is een ander systeem.

In elke module leer je een bepaald deel van je beroep. Als je slaagt voor dit deeltje, krijg je een deelcertificaat. Elk deelcertificaat is een stap dichter bij het gekozen beroep. Heb je alle stappen doorlopen voor de opleiding, dan krijg je een certificaat.

Heel wat deskundigen begeleiden dit systeem. Zo wordt het een echt succes.