Naar inhoud
Gemeente Mol

Rijbewijs en voorlopig rijbewijs, attesten

Wat?

Stageattest / attest van aflevering van een voorlopig rijbewijs

Als de geldigheidsduur van je voorlopig rijbewijs (M36, M18 of M12) is vervallen en je kan geen nieuw voorlopig rijbewijs M36, M18 of M12 verkrijgen, dan kan je met het stageattest toch nog je praktijkexamen afleggen op het examencentrum.

In dit geval moet je zes uren praktijkles  volgen bij een erkende rijschool. Je moet het bewijs hiervan (getuigschrift van onderricht) en het stageattest, afgeleverd door ons, voorleggen op het examencentrum.

Om te kunnen deelnemen aan het praktisch examen moet je theoretisch examen nog geldig zijn. Is dit niet het geval, moet je eerst opnieuw slagen voor het theoretisch examen.

Attest / verklaring: houder van een Belgisch nationaal rijbewijs

Een attest waarin bevestigd wordt dat je houder bent (geweest) van een Belgisch nationaal (voorlopig) rijbewijs.

Voor wie?

Stageattest

Elke kandidaat-bestuurder waarvan het voorlopig rijbewijs (M36, M18 of M12) vervallen is.

Attest / verklaring: houder van een Belgisch nationaal rijbewijs

Elke persoon die houder is (geweest) van een Belgisch (voorlopig) rijbewijs.

Voorbeelden van situaties waarvoor je dit document kan gebruiken:

 • Je bent niet langer ingeschreven in België, maar wel in een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte en je wil een nieuw rijbewijs aanvragen.

  Personen, ongeacht hun nationaliteit, die in een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte (Europese Unie + IJsland, Noorwegen en Liechtenstein) verblijven en die niet zijn ingeschreven als student in een Belgische onderwijsinstelling, kunnen bij ons geen rijbewijs, voorlopig rijbewijs of internationaal rijbewijs (meer) verkrijgen.
  Ze kunnen hiervoor terecht bij de lokale overheid van hun woonplaats (in het buitenland). Ze kunnen wel een attest ‘houder van een Belgisch nationaal rijbewijs’ ontvangen van de Belgische gemeente waar ze laatst ingeschreven waren om voor te leggen bij die lokale overheid.

 • Je moet, op vraag van een verzekeringsinstelling, een attest met betrekking tot je (eerste) voorlopig rijbewijs voorleggen.

Voorwaarden?

Stageattest

 • Het voorlopig rijbewijs (M36, M18 of M12) is vervallen;
 • Het vervallen voorlopig rijbewijs moet worden ingeleverd bij de gemeente. Ben je het voorlopig rijbewijs kwijt? Je moet een attest van verlies afgeleverd door de lokale politie voorleggen.

Attest / verklaring: houder van een Belgisch nationaal rijbewijs

 • Je moet houder zijn (geweest) van een Belgisch nationaal (voorlopig) rijbewijs;
 • Het attest wordt slechts afgegeven als de houder van het (voorlopig) rijbewijs niet vervallen is van het recht tot sturen.

Hoe aanvragen?

Stageattest

Maak online een afspraak.

Als dit niet lukt, kan je telefonisch een afspraak maken via het nummer 014 33 07 16.

Voor de aanvraag van een stageattest breng je mee:

 • je vervallen voorlopig rijbewijs;
 • je identiteitskaart.

Attest / verklaring: houder van een Belgisch nationaal rijbewijs

Je stuurt een e-mail naar rijbewijzen@gemeentemol.be om het attest aan te vragen. Vergeet niet je rijksregisternummer in de e-mail te vermelden.

Kostprijs?

Gratis

Afhandeling?

Stageattest

Het stageattest wordt meteen gemaakt bij de aanvraag.

Attest / verklaring: houder van een Belgisch nationaal rijbewijs

Het attest wordt per e-mail aan je bezorgd. Wens je ook een origineel exemplaar, dan wordt het per post naar je opgestuurd of kan je een afspraak maken om het af te halen.

Meer info

Dienst burgerzaken, 014 33 07 16, rijbewijzen@gemeentemol.be