Naar inhoud
Gemeente Mol

Lijst van gezworenen

Wat?

Om de vier jaar maakt de gemeente de lijst van gezworenen op voor het Hof van Assisen. Als je op de lijst van gezworenen staat, dan kan je de vier volgende jaren worden opgeroepen om als jurylid te zetelen bij een proces voor het Hof van Assisen.

Voorwaarden?

De opmaak van de lijst gebeurt via lottrekking door de burgemeester, geassisteerd door 2 schepenen.  Er worden 2 cijfers getrokken, namelijk de tientallen en eenheden. Zo bekomen wij een getal.  Had je bij de vorige Federale verkiezingen een kiesnummer dat eindigde op dit getal en was je op het moment van de loting tussen 28 en 65 jaar oud, dan ben je kandidaat voor de lijst van gezworenen. 

Afhandeling?

Als je uitgeloot bent dan ontvang je van ons een brief, een steekkaart en een envelop met postzegel. Je vult de kaart in en stuurt ze binnen de tien dagen na ontvangst terug aan ons.

De ingevulde kaarten die de bevolkingsdienst ontvangt, worden overgemaakt aan het provinciebestuur. Deze kaarten worden daar vier jaar bewaard. Het Hof van Assisen vraagt, indien nodig, aan het provinciebestuur kandidaat-juryleden. Uit alle steekkaarten van de provincie worden dan de juryleden geloot. Of je effectief moet zetelen, hangt af van een aantal factoren en wordt bepaald tijdens de juryselectie op het proces zelf.

Meer info

Dienst burgerzaken, 014 33 07 16, bevolkingsdienst@gemeentemol.be