Naar inhoud
Gemeente Mol

Premies om je woning energiezuiniger te maken, aan te passen of te verbouwen

Van plan om je woning energiezuiniger te maken, te verbouwen of aan te passen aan je leeftijd? Ook dit jaar kan je hier heel wat premies voor krijgen. In dit artikel krijg je een algemeen overzicht van de bestaande premies en tegemoetkomingen. Per onderdeel vind je ook een link naar een website met uitgebreidere informatie.

Nieuwbouw en ingrijpende energetische renovaties (IER)

Korting op onroerende voorheffing (OV) voor nieuwbouwwoningen met verlaagd E-peil

Bij nieuwbouwwoningen krijg je een korting op je onroerende voorheffing als je een laag E-peil behaalt. De korting hangt af van het jaar van de bouwaanvraag en het E-peil van uw woning. De korting wordt pas toegekend het jaar nadat de definitieve EPB-aangifte werd ingediend (bijvoorbeeld: EPB-aangiftes ingediend in 2020 en die voldoen aan de eisen, worden in het voorjaar van 2021 aan de Vlaamse Belastingadministratie doorgestuurd, om de korting (na verwerking) dan toe te kennen bij een volgende inning van de onroerende voorheffing). De korting wordt dus automatisch toegekend. Vanaf 2023 (aanvragen omgevingsvergunning) zal deze korting (E10/E20) enkel nog van toepassing zijn voor herbouw of gedeeltelijke herbouw.

E-peil Bedrag
< E20 5 jaar lang 50% korting op OV
< E10 5 jaar lang 100% korting op OV

Meer informatie: https://www.energiesparen.be/korting-op-onroerende-voorheffing-voor-nieuwbouwwoningen-met-verlaagd-e-peil

Korting onroerende voorheffing voor ingrijpende energetische renovaties (IER)

Bij het uitvoeren van ingrijpende energetische renovaties krijg je korting op je onroerende voorheffing. De korting hangt af van het jaar van de bouwaanvraag en het E-peil van jouw woning. Wanneer je E-peil maximaal E60 bedraagt, kan je genieten van een 5 jaar lange korting van 100% op de onroerende voorheffing.

Meer informatie: https://www.energiesparen.be/korting-onroerende-voorheffing-voor-ingrijpende-energetische-renovaties

Verlaagde registratierechten bij aankoop van een woning die je ingrijpend gaat renoveren (IER)

Wie een bestaande woning koopt en die binnen de 5 jaar ingrijpend energetisch renoveert, betaalt sinds 1 juni 2018 lagere registratiekosten. Bij aankoop van een woning vanaf 2021 kan de combinatie van sloop en heropbouw ook in aanmerking komen voor het verlaagde tarief van 5%. Deze korting vóór de start van de werken geeft jou meer kapitaalkracht om te investeren in een energiezuinige woning. Spreek er jouw notaris over aan, zodat hij of zij dat opneemt in je notariële akte.

Meer informatie: https://www.energiesparen.be/verlaagde-registratierechten-ier

Verlaagd tarief voor schenkingen van gebouwen onderworpen aan een energetische renovatie

Rekening houdend met enkele specifieke voorwaarden (Vlaamse schenkbelasting en voorwerp en tijdstip van de schenking) is het mogelijk om een verlaagd tarief te krijgen voor schenkingen van gebouwen die onderworpen zijn aan een ingrijpende energetische renovatie. Het tarief word bepaald door zowel de band die de schenker heeft met de begiftigde als de grootte van de schenking.

Meer informatie: https://www.vlaanderen.be/verlaagd-tarief-voor-schenkingen-van-gebouwen-onderworpen-aan-een-energetische-renovatie

Federale 6 % btw-regeling voor sloop- en heropbouw

Het verlaagd btw-tarief van 6 % voor de afbraak van gebouwen en de heropbouw van woningen wordt in 2021-2022 uitgebreid tot het hele Belgische grondgebied. Om ervan te genieten moet de woning waarvoor je deze regeling aanvraagt wel gedurende 5 jaar je enige en eigen woning zijn en mag de bewoonbare oppervlakte maximum 200 m² bedragen.

Meer informatie: https://financien.belgium.be/nl/programmawet/btw-6procent-afbraak-heropbouw

Vlaamse sloop- en heropbouwpremie

Je kan als particulier een premie van 10.000 euro krijgen voor de afbraak van één of meer gebouwen gelegen in het Vlaams Gewest en de herbouw van één of meer woningen of een appartementsgebouw die ermee gepaard gaat. De Vlaamse premie bedraagt 10.000 euro per project voor woningen met een omgevingsvergunningsaanvraag tussen 1 januari 2021 en 31 december 2022. De premie kan worden aangevraagd voor een bouwproject betreffende de gecombineerde afbraak van één of meer gebouwen gelegen in het Vlaamse Gewest en de herbouw van één of meer woningen of een appartementsgebouw die ermee gepaard gaat. De sloop- en herbouwvergunning moeten gezamenlijk, in één aanvraag bij de vergunningverlenende overheid zijn aangevraagd tussen 1 oktober 2018 en 31 december 2022. Deze premie is niet cumuleerbaar met de federale 6% btw-regelgeving (tijdelijke relancemaatregel in 2021 en 2022).

Meer informatie: www.energiesparen.be/slooppremie

Renovaties aan bestaande woningen

Premies vanuit Fluvius

 1. Hoogrendementsbeglazing
 2. Dak- of zoldervloerisolatie
 3. Vloer- of kelderisolatie
 4. Buitenmuurisolatie
  1. Spouw
  2. Buitenkant
  3. Binnenkant
 5. Warmtepomp
 6. Warmtepompboiler
 7. Zonneboiler
 8. Zonnepanelen
 9. Sturing elektrische warmte
 10. Thuisbatterij
 11. Condensatieketel (Beschermde klanten of prioritaire doelgroep)
 12. Huur- en isolatiepremie (Beschermde klanten of prioritaire doelgroep)

EPC-labelpremie of totaalrenovatiebonus

 13. EPC-labelpremie
 14. De totaalrenovatiebonus en BENO-pass

Premies vanuit Wonen Vlaanderen

   1. Vlaamse renovatiepremie

Als je woning minstens 30 jaar oud is en je wil deze renoveren, dan kan je gebruik maken van de Vlaamse renovatiepremie. Je kan deze premie aanvragen voor werken aan de structurele elementen, werken aan het dak, het buitenschrijnwerk en/of aan de technische installaties.

Meer informatie: https://www.wonenvlaanderen.be/premies/de-vlaamse-renovatiepremie

   2. Vlaamse aanpassingspremie

Als je je woning wil aanpassen aan je leeftijd (65+) of aan de leeftijd van een inwonend gezinslid, kom je misschien in aanmerking voor deze premie. Denk maar een het installeren van een traplift, het vervangen van een bad door een inloopdouche, het wegwerken van niveauverschillen in de woning …

Meer informatie: https://www.wonenvlaanderen.be/premies/de-vlaamse-aanpassingspremie-om-de-woning-aan-te-passen-aan-een-oudere-bewoner

   3. De Vlaamse huursubsidie voor wie verhuist naar een geschikte huurwoning

Vanaf het moment dat je verhuist naar een geschikte huurwoning kan je, indien je in aanmerking komt voor de Vlaamse huursubsidie, je aanvraag indienen. Dit doe je door het aanvraagformulier in te vullen en op te sturen naar het agentschap Wonen-Vlaanderen, Afdeling Tegemoetkomingen, Havenlaan 88 bus 40B, 1000 Brussel. Je kan je aanvraag indienen tot uiterlijk negen maanden na de aanvangsdatum van de huurovereenkomst van uw nieuwe woning.

Meer informatie: https://www.wonenvlaanderen.be/premies/de-vlaamse-huursubsidie-voor-wie-verhuist-naar-een-geschikte-huurwoning-0

   4. De Vlaamse huurpremie voor wie op een wachtlijst staat voor een sociale huurwoning

De Vlaamse huurpremie helpt private huurders die al meerdere jaren op de wachtlijst staan voor een sociale huurwoning. Indien je aan de specifieke voorwaarden voldoet, krijg je automatisch een aanvraagformulier opgestuurd. De huurpremie wordt iedere maand uitbetaald, telkens tussen de 15e en de 21e van de daaropvolgende maand. Het premiebedrag hangt af van uw inkomen, de grootte van uw gezin, de ligging en de huurprijs van uw woning.

Meer informatie: https://www.wonenvlaanderen.be/premies/de-vlaamse-huurpremie-voor-wie-op-een-wachtlijst-staat-voor-een-sociale-huurwoning

   5. Vlaamse Verzekering Gewaarborgd Wonen

Wie een hypothecaire lening afsluit voor het kopen, bouwen of verbouwen van een woning, kan zich met de verzekering gewaarborgd wonen kosteloos verzekeren tegen inkomensverlies door plotse werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. Zo helpt de Vlaamse overheid je met het afbetalen van je lening als je een tijd niet kunt werken door werkloosheid of ziekte.

Meer informatie: www.wonenvlaanderen.be/www.wonenvlaanderen.be/premies/de-gratis-verzekering-gewaarborgd-wonen

   6. Het Vlaamse huurgarantiefonds

Jaarlijks dreigen duizenden huishoudens op straat te worden gezet. De Vlaamse Regering wil hier iets aan doen. Op 3 mei 2019 heeft de Vlaamse Regering het besluit goedgekeurd tot instelling van een tegemoetkoming aan het OCMW ter bestrijding van de uithuiszettingen.

Meer informatie: https://www.wonenvlaanderen.be/huren/fonds-bestrijding-uithuiszettingen

Overige premies, subsidies en leningen

   1. Vlaamse Energielening

Het Energiehuis Kempen biedt je de mogelijkheid om zonder bijkomende kosten renteloos (0% JKP) een lening af te sluiten voor energiebesparende investeringen aan je woning. Dit is een lening op afbetaling van max. 15.000 euro op max. 10 jaar voor bepaalde doelgroepen die energiebesparende investeringen uitvoeren in hun particuliere woning. Met de investeringen die je doet, zal je minder verbruiken en geld besparen.

Meer informatie: https://www.iok.be/wonen-en-energie/vlaamse-energielening

   2. Energielening+/renteloos renovatiekrediet

Vanaf 1 januari 2021 kunnen mensen die een huis verwerven en het binnen de 5 jaar energiezuinig renoveren ook renteloos lenen. Het renteloos renovatiekrediet tot 60.000 euro op max. 20 jaar is gekoppeld aan een notariële overdracht aan natuurlijke personen. Binnen de 5 jaar dienen de renovaties ervoor te zorgen dat een woning/appartement met een slecht scorend energielabel aangepast wordt naar een energielabel A, B of C.

   3. Asbestverwijdering

Als je tijdens renovatiewerken van de dakbedekking, het onderdak of van de gevelbekleding asbesthoudende materialen moet verwijderen, kan je genieten van een hoger premiebedrag voor dak- of zoldervloerisolatie of muurisolatie aan de buitenzijde.

Naast deze verhoogde premie van Fluvius kan je ook via IOK subsidies aanvragen voor een asbestonderzoek en het verwijderen van niet-hechtgebonden asbest bij vloerbedekking en leidingisolatie.

Meer informatie: www.iok.be/asbestproject

   4. Vervangpremie voor je oude gastoestel

Als je toestel meer dan twintig jaar oud is (zie algemene voorwaarden), is het tijd om het te vervangen. Gas.be neemt het initiatief om je te helpen door je een premie toe te kennen. Zo kun je jouw investering sneller terugverdienen en minder energie verbruiken, terwijl je toch van hetzelfde comfort blijft genieten. De premie is voorbehouden aan bestaande aardgasinstallaties die al meer dan 20 jaar in gebruik zijn. De installatie van een nieuw gastoestel op een nieuwe aardgasinstallatie komt niet in aanmerking voor onze premie. Oude mazout- of elektrische installaties geven geen recht op de premie.

 • 500 € premie voor de vervanging van een oude CV-ketel op aardgas (of meer als het vermogen meer dan 70 kW is)
 • 200 € premie voor de vervanging van een oude aardgasbadgeiser
 • 150 € premie voor de vervanging van een oude aardgasconvectorverwarming (volgens de algemene voorwaarden)

Meer informatie: https://premie.gas.be/nl/premie