Naar inhoud
Gemeente Mol

RUP Centrum, gedeeltelijke herziening 1

Wat?

De herziening van het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Centrum past de stedenbouwkundige voorschriften van het RUP Centrum aan voor onderstaande zones:

  • Projectgebied Vennestraat (meer bouwmogelijkheden)
  • Westelijke hoek Schansstraat-Edmond Van Hoofstraat (meer bouwmogelijkheden)
  • Uitbreiding van de zone voor restaurants en cafés

De herziening van het RUP trekt scheve situaties uit het oorspronkelijke RUP recht.  Er wordt voorzien in meer bouwmogelijkheden voor bepaalde zones en in een uitbreiding van de zone voor restaurants en cafés.  De herziening van het RUP geeft rechtszekerheid omtrent de bouwmogelijkheden aan de eigenaars van een gebouw of perceel binnen de contour van het de herziening van het RUP.

Voor wie?

Het document vormt voor architecten, projectontwikkelaars en grondeigenaars een verordenend document wanneer ze bouwplannen uitwerken en indienen voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning.

Meer info

Ruimtelijke planning, 014 33 08 32, ro@gemeentemol.be