Naar inhoud
Gemeente Mol

RUP zonevreemde woningen

Wat?

Het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) zonevreemde woningen geeft aan welke stedenbouwkundige voorschriften van toepassing zijn op de zonevreemde woningen in onze gemeente met uitzondering van de woningen gelegen in gebied voor kerninstallaties.  Een zonevreemde woning is een woning die volgens het gewestplan niet gelegen is in een woongebied en niet gelegen is in een RUP, BPA of niet-vervallen verkaveling.

Het grondgebied is ingedeeld in verschillende categorieën, waarvoor strengere of minder strenge regels gelden.

Het RUP zorgt ervoor dat naargelang de gewestplanbestemming woningen kunnen verbouwd, uitgebreid of herbouwd kunnen worden.  Het geeft rechtszekerheid aan de eigenaars van een zonevreemde woning.

De ligging van een woning is vaak moeilijk te bepalen via de kaart.  Je kan eenvoudig een mail sturen om na te vragen in welke categorie je woning gelegen is.

Voor wie?

Het document vormt voor architecten, projectontwikkelaars en grondeigenaars een verplicht richtinggevend document wanneer ze bouwplannen uitwerken en indienen voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning.

Meer info

Ruimtelijke planning, 014 33 08 32, ro@gemeentemol.be