Naar inhoud
Gemeente Mol

Terrassen, koopwaren en voorwerpen op het openbaar domein plaatsen, gemeentelijke stedenbouwkundige verordening

Wat?

Reglement met specifieke bouwvoorschriften om een horecaterras op openbaar domein te plaatsen. Dit kunnen zowel seizoensgebonden terrassen ( 1maart-31oktober) als niet-seizoensgebonden terrassen zijn. 

Doel?

Voor elke uitbater van een horecazaak in de gemeente gelden dezelfde regels.  Voetgangers en fietsers moeten over voldoende ruimte beschikken om veilig en comfortabel op de voetpaden te passeren.

Voor wie?

Van toepassing voor iedereen die één of meerdere werken uit onderstaande lijst wil uitvoeren:

  • het bouwen of herbouwen van een gebouw van meer dan 50 m² vloeroppervlakte
  • het uitbreiden van een gebouw met meer dan 50 m² vloeroppervlakte, tenzij de uitbreiding kleiner is dan 20% van de totale vloeroppervlakte
  • het opsplitsen van een gebouw of het wijzigen van het aantal wooneenheden
  • uitbreidingen van ruimtes of wijzigingen naar of tussen functies van de gebouwen, die conform de VCRO vergunningsplichtig zijn
  • het vermeerderen van het aantal wooneenheden bij verbouwing
  • de regularisatie van één of meer van bovenstaande werken