Naar inhoud
Gemeente Mol

Hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater, gewestelijke stedenbouwkundige verordening

Wat?

Reglement met specifieke bouwvoorschriften voor de opvang, infiltratie en buffering van hemelwater bij werken aan gebouwen of terreinen.

Doel?

Wateroverlast wordt vaak veroorzaakt doordat de riolering de plotse en massale toevloed van regenwater na een felle regenbui niet kan verwerken. Deze stedenbouwkundige verordening legt elke verbouwer een aantal maatregelen op om te voorkomen dat regenwater onmiddellijk naar de riolering afgevoerd wordt.

Het algemeen uitgangsprincipe hierbij is dat regenwater in eerste instantie zoveel mogelijk gebruikt wordt. In tweede instantie moet het resterende gedeelte van het hemelwater worden geïnfiltreerd of gebufferd, zodat in laatste instantie slechts een beperkte hoeveelheid water met een vertraging wordt afgevoerd.

Voor wie?

Voor iedereen die een gebouw of constructie wil oprichten van meer dan 40 m² of een verharding wil aanleggen van meer dan 40 m². Dit geldt ook voor handelingen die vrijgesteld zijn van vergunningsplicht. De plaatsing van een infiltratievoorziening is verplicht als het perceel groter is dan 250 m².

Meer info