Naar inhoud
Gemeente Mol

Identiteitsbewijs niet-Belgisch kind jonger dan 12 jaar

Maak hier online een afspraak.

Wat?

Het identiteitsbewijs voor niet-Belgische kinderen is een kartonnen verblijfsdocument. Het vermeldt de identiteitsgegevens en het adres van het kind, de namen van de ouders en het telefoonnummer van een contactpersoon die kan verwittigd worden in geval van nood.

Het document vervangt in geen geval de identiteitskaart of het paspoort van het land waarvan het kind de nationaliteit bezit.

Voor wie?

Niet-Belgische kind jonger dan 12 jaar dat ingeschreven is in de registers en recht heeft op een verblijf in België.

Voorwaarden?

 • De ouder(s) of de personen die het ouderlijk gezag uitoefenen, vragen het identiteitsbewijs aan.
 • Het identiteitsbewijs moet bij iedere adreswijziging worden vernieuwd.
 • Het identiteitsbewijs vervalt:
  • Na verloop van de geldigheidsduur
  • Bij verandering van verblijfplaats of adres
  • Bij verandering van naam, voornaam of nationaliteit
  • Vanaf 12 jaar
 • Je hebt een recente kleurenpasfoto met witte achtergrond nodig die voldoet aan de strenge ICAO normen (International Civil Aviation Organisation). Pasfoto’s die niet voldoen aan deze normen mogen niet aanvaard worden waardoor de aanvraag niet kan doorgaan.

  Wij raden je om die reden aan om de pasfoto te laten maken door een professionele fotograaf naar keuze of gebruik te maken van de fotocabine van onze bevolkingsdienst. 

  Fotocabine bevolkingsdienst
  Voor pasfoto's kan je ook terecht in de nieuwe fotocabine aan de ingang van de bevolkingsdienst.

  Je betaalt 9 euro voor een set van zes pasfoto’s. Dit bedrag betaal je aan de cabine zelf, cash of met je betaalkaart.

Hoe aanvragen?

Je maakt een afspraak voordat je langskomt op de vreemdelingendienst.

De persoon die het ouderlijk gezag over het kind uitoefent, komt samen met het kind naar de vreemdelingendienst

Breng mee naar de afspraak

 • Je eigen identiteitskaart of verblijfskaart
 • Een recente pasfoto van je kind (die voldoet aan de ICAO-normen) OF 9 euro om foto's te maken in de fotocabine op onze bevolkingsdienst
 • Het vervallen identiteitsbewijs van je kind
 • De telefoonnummers van personen die in geval van nood kunnen verwittigd worden
 • Gescheiden ouders brengen een kopie van het vonnis van het hoederecht mee. 

Kostprijs?

5 euro

Afhandeling?

Het identiteitsbewijs wordt onmiddellijk afgeleverd.