Naar inhoud
Gemeente Mol

Oudercomité

Wat is een oudercomité ?

Wij zijn een groep van ouders die zich vrijwillig en in groep wensen in te zetten

om de school en haar werking te ondersteunen.

De leden van het oudercomite zijn tevens het aanspreekpunt voor de ouders.

Wat doet het oudercomité ?

 • Activiteiten organiseren en daarna evalueren.
 • In samenspraak met de leerkrachten en directie beslissen wij hoe het beschikbare budget wordt ingevuld en waaraan extra opbrengsten gespendeerd worden.
 • Vragen of aanbevelingen van organisatorische aard kunnen besproken worden.
 • Strikt individuele vragen of vragen met betrekking tot specifieke leerkrachten of lesmethodieken worden hier NIET behandeld.
 • Uitwerken van activiteiten / taakverdelingen.
 • Aanwezig zijn en een taak opnemen tijdens de activiteiten.
 • Opvolging van de financiële status.

Het oudercomité komt jaarlijks een 8-tal keer samen om 20 uur in de school. De directie, een kleuterjuf en een leerkracht van de lagere school zijn ook aanwezig.

Wat wordt er gerealiseerd met de verkregen budgetten ?

De opbrengsten van de eetdag , taartenverkoop , klasfoto’s , wenskaarten, koekenverkoop , schoolfeest , sponsoring , Halloween, discokien … worden besteed aan activiteiten in de school.

Wij investeren in

 • Betalen van begeleiding zwemleraren in lagere school en kleuterschool.
 • Tussenkomst in de kosten van de bussen van schoolreizen , zeeklassen en
 • sportklassen.
 • Gratis turn t-shirt en fluovest voor elke nieuwe leerling.
 • Verkeersveiligheid op de school.
 • Traktaties : Sinterklaas , grootoudersfeest , kerstdrink ,kerstmarkt,karnaval , paasontbijt en paaszakjes , Vlaamse kermis , kleuterschool naar de kermis , pannenkoekenbak kleuterschool , receptie 6 de leerjaar , ijsjes laatste schooldag , …

Hieraan besteden wij jaarlijks +/- 50 euro per kind.

Voorzitter oudercomité

   

Gsm-nummer

e-mailadres

Dorien Van Gestel

Voorzitter

0470 63 27 37

Dorien.VG@outlook.be