Naar inhoud
Gemeente Mol

Ziek? Wat nu

Heeft je kind klachten die behoren tot één of meer van deze 3 groepen:
  • Koorts (38,0°C en hoger)
  • Hoesten of problemen met ademhalen. Gekende klachten (bv. bij een leerling die astma heeft) tellen niet mee, tenzij de klachten plots verergeren.
  • Verkoudheid EN andere klachten zoals spierpijn, ongewone vermoeidheid, keelpijn, hoofdpijn of geen eetlust.

Leerlingen die enkel klachten hebben van een verkoudheid of van neusloop door allergie, mogen naar school.

Acties:
Op school: je wordt gecontacteerd door de school om je kind op te halen.Thuis: de school adviseert ouders de huisarts te contacteren en de school op de hoogte te houden. Meld bij voorkeur de afwezigheid en resultaat van de testing via Smartschool berichten aan directie, secretariaat en de klasleerkracht.

Bij twijfel: steeds de huisarts contacteren.
 

Coronatest: De huisarts beslist of er een coronatest afgenomen moet worden. Bij kleuters wordt zelden een test afgenomen.

Broertjes en zusjes van de geteste kinderen mogen enkel naar school komen met toestemming van de huisarts.