Naar inhoud
Gemeente Mol

Cultuur, jeugd en sportsector, subsidiereglement infrastructuurfonds

Wat?

Het gemeentebestuur zet in op het verbeteren van de infrastructuur in de jeugd-, cultuur- en sportsector. Daarom kunnen verenigingen een infrastructuursubsidie aanvragen voor investeringen aan infrastructuur voor cultuur-, jeugd- of sportwerking.

Verenigingen kunnen beroep doen op twee categorieën van infrastructuursubsidies:

  1. Infrastructuursubsidies voor grote infrastructuurprojecten voor jeugd-, cultuur- en sportwerking
  2. Infrastructuursubsidies voor investeringen in het brandveiliger maken van infrastructuur voor

overnachtingen door jeugd-, cultuur- en sportverenigingen

De infrastructuursubsidie bedraagt:

  • Voor infrastructuursubsidies voor grote infrastructuurprojecten voor jeugd-, cultuur- en sportwerking: 25% van de kostprijs van de investering met een maximum van 150.000 euro
  • Voor infrastructuursubsidies voor investeringen in het brandveiliger maken van infrastructuur voor overnachtingen door jeugd-, cultuur- en sportverenigingen: 75% van de kostprijs van de investering met een maximum van 37.500 euro

Voor wie?

De infrastructuursubsidie kan enkel aangevraagd worden door verenigingen:

  • aangesloten bij de culturele raad, jeugdraad of sportraad van de gemeente Mol of de rechtspersoon die de onroerende belangen beheert van een vereniging die aangesloten is bij één van deze adviesraden en
  • die een rechtspersoon vormen en
  • die het maatschappelijk doel, zoals vastgesteld in haar statuten, minstens reeds vijf jaar voorafgaand aan de aanvraag op actieve wijze uitvoeren in de gemeente Mol en
  • die hoofdgebruiker zijn van de infrastructuur en zelf instaan voor het onderhoud en
  • die geen school zijn en geen commerciële of politieke doeleinden hebben, noch bestemd zijn voor de erediensten.

Voorwaarden?

Deze infrastructuursubsidie kan alleen worden verleend onder bepaalde cumulatieve voorwaarden. Deze uitgebreide voorwaarden vind je in het reglement.

Hoe aanvragen?

De vereniging bezorgt het aanvraagdossier aan het college van burgemeester en schepenen via financien@gemeentemol.be. In het subsidiereglement vind je welke documenten bij het aanvraagdossier moeten zitten. De aanvraag moet ingediend zijn voor 1 oktober om een subsidie te ontvangen voor het daaropvolgende budgetjaar.

Afhandeling?

Een delegatie van de gemeentelijke administratie bekijkt het dossier en geeft advies aan het college van burgemeester en schepenen. Daarna beslist het college van burgemeester en schepenen over de subsidie op basis van het advies en het dossier.