Naar inhoud
Gemeente Mol

Orgaandonatie en donatie ander menselijk lichaamsmateriaal, verklaring

Wat?

Voor veel patiënten met chronische, onomkeerbare aandoeningen, is orgaantransplantatie de laatste mogelijke behandeling. Als je zelf sterft door hersen- of hartfalen, dan kunnen jouw organen, weefsels en cellen gebruikt worden om levens te redden.

Voor wie?

In België ben je automatisch een potentiële orgaandonor wanneer je:

 • Ingeschreven bent in het bevolkingsregister
 • Minstens 6 maanden ingeschreven bent in het vreemdelingenregister

Je bent geen donor als je dit uitdrukkelijk hebt geweigerd tijdens jouw leven of als jouw naaste familieleden (kinderen, ouders of echtgenoot) zich tegen de donatie verzetten. Als je er zeker van wil zijn dat jouw wil gerespecteerd wordt, kan je de ‘verklaring donatie menselijk lichaamsmateriaal registreren.

Voorwaarden?

 • Minstens 12 jaar oud en handelingsbekwaam zijn
 • De ouders of voogd van minderjarigen die niet bekwaam zijn, kunnen voor deze minderjarige alleen verzet tegen donatie aantekenen.
 • Een meerderjarige die niet bekwaam is, kan alleen verzet laten uitdrukken door zijn wettelijke vertegenwoordiger of voorlopige bewindvoerder (of naaste verwant als er geen vertegenwoordiger of bewindvoerder is aangesteld).

Hoe aanvragen?

Je kan jouw verklaring zelf registreren:

 • via de elektronische zelfregistratie op www.mijngezondheid.be.
  Dit kan niet voor minderjarigen en personen die niet in staat zijn hun wil uit te drukken.

Ondervind je moeilijkheden, dan kan je ook terecht bij

 • Jouw huisarts
 • De dienst burgerzaken. Hiervoor maak je een afspraak op het nummer 014 33 07 16

In de 'verklaring donatie menselijk lichaamsmateriaal' staan 4 beslissingen waarvoor je toestemming kan geven of je tegen kan verzetten. Je kan ook steeds een eerdere wilsverklaring intrekken.

 1. Donatie van organen voor transplantatie
 2. Donatie van weefsels en cellen voor transplantatie
 3. Donatie van organen, weefsels en cellen voor de vervaardiging van geneesmiddelen
 4. Donatie van organen, weefsels en cellen voor wetenschappelijk onderzoek.
  Opgelet: dit soort donatie is niet hetzelfde als uw lichaam afstaan aan de wetenschap.

Kostprijs?

Gratis.