Naar inhoud
Gemeente Mol

Wat doet de brandweer?

Wie in een noodsituatie zit waarbij de brandweer/ambulancedienst kan helpen, belt natuurlijk steeds het noodnummer 112. De noodcentrale 112 zal jouw vraag aan de lokale brandweerzone doorgeven, zodat je zo snel mogelijk geholpen wordt.

Maar mag je de brandweer voor alles bellen? Waarvoor komen ze en waarvoor niet?

Zijn de diensten van de brandweer altijd gratis? Of mag je voor bepaalde interventies een factuur verwachten?

In de folder ‘Wat doet de brandweer?’ zetten ze het voor jou op een rijtje.

Wat doet de brandweer? En wat doen ze niet?

De wet voorziet een aantal wettelijke taken zoals het blussen van brand. Voor die taken die niet wettelijk verplicht zijn, werd door de brandweerzone bekeken of hun expertise vereist is. Zo vervangen ze bijvoorbeeld geen sloten en leggen ze geen dakpannen. Hiervoor bestaan namelijk gespecialiseerde firma’s. Ook het vangen van vogels en poezen die in een boom gekropen zijn, zijn geen taken voor de brandweer. Pas als deze dieren geklemd zitten, moeten ze gered worden en dan komt de brandweer gratis langs.

Wat doet de brandweer gratis en wat is betalend?

De reden waarom sommige interventies betalend zijn en andere niet, ligt deels in de wetgeving. Er zijn taken die altijd gratis moeten gebeuren – zoals het blussen van brand -, maar ook taken waarvoor altijd gefactureerd moet worden. Zo zorgt het principe ‘De vervuiler betaalt’ ervoor dat er steeds een factuur moet volgen bij een wegvervuiling of milieuverontreiniging.

Er zijn echter ook een heleboel interventies waarvoor de wet niets voorziet. Wanneer de zoneraad geoordeeld heeft dat deze betalend zijn, werd dit vastgelegd in het retributie-reglement van Brandweer zone Kempen. (vb. kostprijs wespenverdelging: 30,25 euro.)

Een bijkomende factor om te bepalen of een interventie betalend is of niet, is de oorzaak van de noodsituatie. Staat je kelder onder water door een grote storm met extreme neerslaghoeveelheden? Dan mag je gratis hulp verwachten. Maar ligt de oorzaak van de wateroverlast bij slecht onderhoud of een eigen verkeerde handeling, zal de brandweer enkel betalend hulp bieden.

Wat met ‘samengestelde’ interventies

Het redden van mensen en dieren en de hulp die je krijgt in noodsituaties is bijna altijd gratis. Indien er echter bijkomende acties zijn, kan je daar mogelijk een rekening voor verwachten. Zo zal je bij een verkeersongeval gratis door de brandweer uit het voertuig bevrijd worden. Maar als je aansluitend naar het ziekenhuis moet vervoerd worden, betaal je voor deze ziekenwagenrit 60,84 euro, ongeacht de afgelegde afstand.

Je begrijpt al dat er geen eenvoudig antwoord is op de vraag wat de brandweer doet en wat betalend of gratis is. Daarom werd de folder ‘Wat doet de brandweer’ uitgewerkt. Hierin vind je een volledig overzicht van alle werkzaamheden en tarieven, aangevuld met vele praktijkvoorbeelden.

Je vindt de folder en het retributiereglement hier.

Heb je daarna nog vragen?

Neem dan contact op met de administratie van Brandweer zone Kempen (014 28 78 00 of info@brandweerzonekempen.be)