Naar inhoud
Gemeente Mol

Wat kan en mag in het vrijwilligerswerk tijdens de coronacrisis?

1. De maatregelen zijn scherper geworden.

2. Vrijwilligers kunnen ingeschakeld worden in essentiële sectoren, en op voorwaarde dat de strikte voorzorgsmaatregelen in acht genomen worden op het gebied van veiligheid, hygiëne, afstand,…

3. Veel culturele instellingen zijn opnieuw gesloten. Vrijwilligerswerk kan dus zo goed als alleen virtueel. Er mogen geen activiteiten doorgaan zowel binnen als buiten, tot minstens 13 december in de sectoren sociaal-cultureel volwassenenwerk en amateurkunsten.

4. Activiteiten in het kader van horeca (kantines,…) zijn voorlopig niet meer toegelaten.

5. Er gelden opnieuw beperkingen op activiteiten in de sport.

6. De limieten over hoeveel mensen elkaar mogen ontmoeten, zijn drastisch verkleind. Let erop dat mensen afstand bewaren.

7. Buitenactiviteiten kunnen in beperkte mate en niet voor alle sectoren. 

8. Vergeet even het idee van de ‘bubbels’, en pas het principe van de druppel toe: contact met maximum één extra persoon (buiten het gezin) waarmee je een nauwer contact mee kan hebben. Je hebt als organisatie of lokaal bestuur ook een verantwoordelijkheid wat betreft het indammen van de verspreiding van de ziekte. Dat impliceert dat je ook best in het oog houdt dat de vrijwilligers ook naar mensen waarvoor ze vrijwilligen (boodschappen doen, voedselbedeling, activiteiten met mensen met een beperking,….) afstand blijven nemen. Leg duidelijke afspraken vast en controleer die ook. 

9. Zijn contacten bijna onvermijdelijk, gezien de doelgroep? Houd dat best één-op-één zonder overdrijven, met de nodige beschermingsmaatregelen,…

10. Let er ook op dat mensen de algemene maatregelen in acht nemen: handen wassen, beperkte contacten,…

11. Telewerk is en blijft de norm. Voor de vrijwilligers is dat niet anders. Zet daarom (nog) meer in op digitaal vrijwilligerswerk (waar het kan).

12. Je mag geen mensen uitsluiten noch discrimineren, maar er zijn nu eenmaal risicogroepen in het vrijwilligerswerk. Schakel die nog niet in. Concreet betekent dit: opletten met mensen die een gezondheidsrisico hebben, die al wat op leeftijd zijn, die misschien niet de mogelijkheden hebben zichzelf voldoende te beschermen. De overheid ontwikkelt een Charter voor Risicogroepen in het Vrijwilligerswerk. Dat kan je hier raadplegen. 

13. Stel iemand aan die toezicht houdt, een rol van verantwoordelijke op zich neemt. Die persoon zorgt ervoor dat alles volgens de regels loopt.

14. Voorzie persoonlijke beschermingsmiddelen, ook voor de vrijwilligers.

15. Er zijn ook heel wat protocollen beschikbaar. Ze voorzien concrete info en aandachtspunten voor verschillende (sub)sectoren.

16. Volg het nieuws op. Maatregelen kunnen verstrengen!

Kortom: veel activiteiten kunnen voorlopig niet.

Opgelet: aandacht hebben en houden voor risicovrijwilligers is geen vrijgeleide om mensen te discrimineren, hun medische gegevens los te peuteren of wat dan ook. Je draagt zorg én verantwoordelijkheid voor al je vrijwilligers en van dat principe kan je niet afwijken. Het is dus ook verkeerd om mensen, voorafgaand aan hun engagement een coronatest af te laten leggen. Dat kost geld, tijd en bovendien is het testresultaat geen enkele evidentie om aan te nemen dat die persoon na de test toch nog besmet wordt.