Naar inhoud
Gemeente Mol

Wat kan en mag in het vrijwilligerswerk tijdens de coronacrisis?

 1. De maatregelen zijn in het algemeen nog van kracht. Bepaalde contactberoepen rekenen op een versoepeling.

 2. Vrijwilligers kunnen ingeschakeld worden in essentiële sectoren en in de vaccinatiecentra, op voorwaarde dat de strikte voorzorgsmaatregelen in acht genomen worden op het gebied van veiligheid, hygiëne, afstand,…

 3. Voor de (socio-)culturele instellingen, de amateurkunsten,… geldt dat er binnen zo goed als geen activiteiten mogen doorgaan.

 4. Buitenactiviteiten kunnen in beperkte mate, niet voor alle sectoren, en altijd met beperkte groepen (max. 4 personen in totaal en op voorwaarde van voldoende afstand, mondmasker,...)

 5. Activiteiten van de horeca (kantines,…) zijn voorlopig niet toegelaten. Take-away maaltijden aanbieden is toegelaten, op voorwaarde dat alle bepalingen gerespecteerd worden die gelden voor de horecasector (crowd control, afstand, geen consumptie ter plekke).

 6. Er gelden beperkingen voor sport- en buitenactiviteiten.

 7. De limieten over hoeveel mensen elkaar mogen ontmoeten, zijn en blijven afgebakend. Pas het principe van de druppel toe: contact met maximum 1 extra persoon (buiten het gezin) met wie je een nauwer contact kan hebben.

 8. Je hebt als organisatie of lokaal bestuur ook altijd een verantwoordelijkheid om de verspreiding van de ziekte in te dammen. Houd in de gaten dat de vrijwilligers afstand houden van hun doelgroep bij een activiteit (boodschappen doen, voedselbedeling, …). Leg duidelijke afspraken vast en controleer die ook.

 9. Houd onvermijdelijke contacten best één-op-één. Overdrijf niet en pas de nodige beschermingsmaatregelen toe.

 10. Let er ook op dat mensen de algemene maatregelen in acht nemen: handen wassen, beperkte contacten,…. Voorzie ook desinfecteermiddel.

 11. Telewerk is en blijft de norm. Voor vrijwilligers is dat niet anders. Zet daarom (nog) meer in op digitaal vrijwilligerswerk (waar het kan).

 12. Je mag geen mensen uitsluiten noch discrimineren, maar er zijn nu eenmaal risicogroepen in het vrijwilligerswerk, zoals mensen met een gezondheidsrisico of van een zekere leeftijd. Schakel die nog niet in.

 13. Je mag geen medische gegevens opvragen aan vrijwilligers. Je mag dus ook niet checken of ze al dan niet gevaccineerd zijn.

 14. Stel een toezichthouder of verantwoordelijke aan die nagaat of alles volgens de regels verloopt.

 15. Voorzie persoonlijke beschermingsmiddelen voor de vrijwilligers. Chirurgische mondmaskers genieten de voorkeur.

 16. Er zijn ook heel wat protocollen beschikbaar: ze voorzien concrete info en aandachtspunten voor verschillende (sub)sectoren.

 17. Volg het nieuws op: maatregelen kunnen veranderen!

Kortom: veel activiteiten kunnen voorlopig niet.

Opgelet: aandacht hebben en houden voor risicovrijwilligers is geen vrijgeleide om mensen te discrimineren, hun medische gegevens los te peuteren of wat dan ook. Je draagt zorg én verantwoordelijkheid voor al je vrijwilligers en van dat principe kan je niet afwijken. Het is dus ook verkeerd om mensen, voorafgaand aan hun engagement een coronatest af te laten leggen of te eisen dat ze enkel als gevaccineerde kunnen vrijwilligen. Dat kost geld en tijd. Bovendien is het testresultaat slechts een momentopname.