Naar inhoud
Gemeente Mol

Wat kan en mag in het vrijwilligerswerk?

Er wordt heel wat gecommuniceerd over de corona-maatregelen. Het is niet eenvoudig om door de bomen het bos te zien en daarom presenteert het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk een aantal aanbevelingen op basis van de informatie waarover we op 8 oktober beschikken.

In onze aanbevelingen leggen we voorzichtigheid aan de dag.

 • Het is nog lang niet business as usual, maar je kan zeker activiteiten plannen en organiseren. Zorg dat het altijd coronaproof is.

 • Je kan vrijwilligers inschakelen, op voorwaarde dat je de strikte voorzorgsmaatregelen in acht neemt op het gebied van veiligheid, hygiëne, afstand, enzovoort, Er gelden vooral beperkingen voor activiteiten (evenementen, conferenties,…) wat betreft het aantal toegelaten personen.

 • Activiteiten in het kader van horeca (kantines,…) zijn toegelaten, maar ook hier moet je de regels wat betreft veiligheid secuur opvolgen. Denk er dus aan te noteren wie deelneemt (in het kader van contacttracing).

 • Vermits de overheid limieten stelt op hoeveel mensen elkaar mogen ontmoeten, houd je dat ook in het achterhoofd. Werk je met vrijwilligers, zorg er dan voor dat het steeds dezelfde mensen zijn die samen (mits afstand) actief zijn. Werk bijvoorbeeld in ploegen. Houd secuur bij wie elkaar ontmoet in je organisatie. Dat kan van belang zijn voor de contacttracing.

 • De ‘bubbels’ blijven in principe behouden en zijn verkleind. Principe is: de bubbel telt drie personen, waarmee je een nauwer contact kan hebben. In de praktijk is dat wellicht binnen gezins- en/of familieverband. Daarom zorg je ervoor dat in je organisatie voldoende afstand wordt bewaard.

 • Je hebt als organisatie of lokaal bestuur ook een verantwoordelijkheid wat betreft het indammen van de verspreiding van de ziekte. Dat impliceert dat je ook best in het oog houdt dat de vrijwilligers ook naar mensen waarvoor ze vrijwilligen (boodschappen doen, voedselbedeling, activiteiten met mensen met een beperking, ….) afstand blijven nemen.

 • Zijn contacten bijna onvermijdelijk, gezien de doelgroep? Houd dat best één-op-één zonder overdrijven, met de nodige beschermingsmaatregelen, etc…

 • Let er ook op dat mensen de algemene maatregelen in acht nemen: handen wassen, beperkte contacten,….

 • Telewerk is en blijft de norm, voor de vrijwilligers is dat niet anders.

 • Erg om te zeggen, maar als je vrijwilligers inschakelt, vermijden ze best het openbaar vervoer. Raken ze dan niet tot de organisatie, laat je hen beter niet komen.

 • Je mag geen mensen uitsluiten noch discrimineren, maar er zijn nu eenmaal risicogroepen in het vrijwilligerswerk. Schakel die nog niet in. Concreet betekent het: opletten met mensen die een gezondheidsrisico hebben, die al wat op leeftijd zijn, die misschien niet de mogelijkheden hebben zichzelf voldoende te beschermen.

 • Stel iemand aan die toezicht houdt, een rol van verantwoordelijke op zich neemt. Die persoon zorgt ervoor dat alles volgens de regels loopt.

 • Voorzie persoonlijke beschermingsmiddelen, ook voor de vrijwilligers.

 • Wil je iets organiseren en controleren of je aan alles hebt gedacht? Dan dien je een aanvraag in via de gemeentelijke Evenementenkluis en laad je het resultaat van de Covid Event Scan op.

 • Er zijn ook heel wat protocollen beschikbaar: ze voorzien concrete info en aandachtspunten voor verschillende (sub)sectoren.

 • Volg het nieuws op: maatregelen kunnen verstrengen!

Opgelet: aandacht hebben en houden voor risicovrijwilligers is geen vrijgeleide om mensen te discrimineren, hun medische gegevens los te peuteren of wat dan ook. Je draagt zorg én verantwoordelijkheid voor al je vrijwilligers en van dat principe kan je niet afwijken. Kortom: je kan de activiteiten terug beginnen te hernemen, maar doe dat vanuit gezond verstand. Zorg ervoor dat je secuur bent en blijft.