Naar inhoud
Gemeente Mol

Wat kan en mag in het vrijwilligerswerk?

Er wordt heel wat gecommuniceerd over de coronamaatregelen en de gefaseerde exitstrategie. Het is niet eenvoudig om als vrijwilliger door de bomen het bos te zien. Daarom presenteert het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk een aantal aanbevelingen op basis van de informatie waarover we op 14 mei beschikken. In onze aanbevelingen leggen we voorzichtigheid aan de dag. Het is beter nu rustig te handelen, dan straks terug een piek van ziekte, opnames en overlijdens vast te stellen. Deze aanbevelingen gelden voorlopig tot en met 7 juni.

 • Het is nog lang niet business as usual, dus start nog niet op, maar begin wel rustig je voorbereidingen te treffen om straks, morgen, overmorgen terug op te starten.

 • In beperkte gevallen kunnen vrijwilligers actief zijn voor de organisatie. Dat is echter enkel zo in wat men noemt ‘essentiële’ (sub)sectoren. Ook dan moeten hier strikte voorzorgsmaatregelen in acht genomen worden op het gebied van veiligheid, hygiëne, afstand, enzovoort.

 • Musea en culturele bezienswaardigheden, monumenten: een opstart kan, op voorwaarde dat alle voorzorgsmaatregelen nauwgezet in acht worden genomen. Dat wil zeggen: digitaal doen wat digitaal kan, afstand bewaren, zorgen dat mensen ver genoeg uit elkaar blijven.

 • Ook sporten kan: geen wedstrijden, wel trainingen. Het kan voorlopig enkel in buitenlucht en op voorwaarde dat er maximaal 20 mensen samen komen, en onder begeleiding van een coach.

 • Activiteiten inzake (buitenschoolse) kinderopvang worden ook toegelaten, vanzelfsprekend ook met in achtname van de regels terzake.

 • Activiteiten in het kader van horeca en evenementen zijn niet toegelaten.

 • Vermits de overheid limieten stelt op hoeveel mensen elkaar mogen ontmoeten, houd je dat ook in het achterhoofd. Werk je met vrijwilligers, zorg er dan voor dat het steeds dezelfde mensen zijn die samen (mits afstand) actief zijn. Werk bijvoorbeeld in ploegen.

 • Je hebt als organisatie ook een verantwoordelijkheid wat betreft het indammen van de verspreiding van de ziekte. Dat impliceert dat je ook best in het oog houdt dat de vrijwilligers ook naar mensen waarvoor ze vrijwilligen (boodschappen doen, voedselbedeling, activiteiten met mensen met een beperking,….) afstand nemen.

 • Let er ook op dat mensen de algemene maatregelen in acht nemen: handen wassen, beperkte contacten,….

 • Ga ervan uit dat je de meeste vrijwilligers nog gewoon in hun kot laat. Spijtig genoeg hebben al een aantal verenigingen verliezen te verwerken gekregen.

 • Telewerk is en blijft de norm. Voor de vrijwilligers is dat niet anders.

 • Als je vrijwilligers inschakelt, vermijden ze best het openbaar vervoer. Raken ze zonder openbaar vervoer niet tot bij de organisatie, dan laat je hen beter niet komen.

 • Je mag geen mensen uitsluiten noch discrimineren, maar er zijn nu eenmaal risicogroepen in het vrijwilligerswerk. Schakel die nog niet in. Concreet betekent het: opletten met mensen die een gezondheidsrisico hebben, die al wat op leeftijd zijn, die misschien niet de mogelijkheden hebben zichzelf voldoende te beschermen.