Naar inhoud
Gemeente Mol

Mondiaal beleid

Wat?

Het gemeentelijk mondiaal beleid, als onderdeel van samenlevingsopbouw Mol, droomt van een gemeenschap waarin mensen zich verbonden voelen met elkaar en met de wereld. Dat gevoel van verbinding is de stevige basis om constructief samen te leven ondanks de vele verschillen en om bij te dragen aan (internationale) rechtvaardigheid, solidariteit en duurzame ontwikkeling. We stimuleren de Molse burgers én organisaties om te kijken met ‘een bril van verbinding’.

Het gemeentelijke mondiaal beleid geeft mondiale invulling aan het engagement in het huidig meerjarenplan 'Iedereen moet meetellen' en faciliteert hierrond burgerparticipatie. Het heeft 3 doelen:          

  • Doel 1. Stimuleren van mondiale beleidskeuzes

We sensibiliseren en stimuleren de gemeentediensten en het middenveld rond de mondiale impact van lokale (beleids)keuzes.

  • Doel 2. Ondersteunen van mondiale samenwerking

We ondersteunen de lokaal verankerde vrijwilligersorganisaties die duurzame ontwikkelingsprojecten opzetten en/of ondersteunen in het Zuiden

  • Doel 3. Inspireren tot mondiaal burgerschap

We organiseren zelf een aanbod aan activiteiten, informatie en creëren fysieke ruimte om de Molse inwoner te prikkelen en stimuleren rond wereldburgerschap.

Vele vrijwilligers geven vorm aan het Mols mondiaal beleid, samen met bevoegd schepen en ambtenaar. Het mondiaal beleid wordt grotendeels ingevuld door de twee Molse stedenbanden (met Santo Tomás in Nicaragua en Kara Kara in Niger). Ook ons engagement als Fairtradegemeente en de ondersteuning van de mondiale raad (voorheen derde wereldraad), en de aangesloten verenigingen, vallen hieronder. Ook zetten wij mee onze schouders onder de gemeentelijke ambities betreft de duurzame ontwikkelingsdoelstelling (SDG’s) en staan we in nauwe samenwerking met de Molse Wereldwinkel. Het mondiaal beleid werkt zowel intern binnen de gemeentediensten (vb. eerlijk aankoopbeleid) als extern naar de burger (vb. informatiebrochures stedenbanden).

Het mondiaal beleid is ingebed in de gemeentelijke dienst samenlevingsopbouw en deelt dezelfde missie en visie. We hanteren een gelijkaardige werkwijze en streven grotendeels gelijkaardige doelstellingen na; het enige verschil is dat het mondiaal beleid zich ook buiten Mol richt. Met andere woorden; het geeft een internationale dimensie aan ‘samenleven’. Het mondiaal beleid is de nieuwe invulling van de vroegere dienst ontwikkelingssamenwerking.

Het aanspreekpunt mondiaal beleid (bevoegd ambtenaar) kan je bereiken via samenlevingsopbouw@gemeentemol.be of na afspraak op welzijnsite Ten Hove (Jakob Smitslaan 22) of op woensdagnamiddag in het Wereldhuis (Santo Tomásplein 1).