Naar inhoud
Gemeente Mol

Hoe ondersteunt de politiezone onze gemeente?

 • De politie voorziet in haar normale basiswerking

 • Daarnaast zet ze extra coronapatrouilles in. Ze zorgen voor:
  • Opvolging van meldingen 
  • Controle op samenscholing 
  • Grenscontroles 
  • Controle voedings- en handelszaken 

 • Ze doen dit door:
  • Te sensibiliseren en informeren 
  • Op te treden bij inbreuken