Naar inhoud
Gemeente Mol

Welke steun krijg ik als ik in financiële problemen kom door de crisis?

  • De procedure voor een aanvraag tot tijdelijke werkloosheid wordt makkelijker. Bovendien krijg je tot 30 juni 2020 een verhoogd percentage van 70 procent van je gemiddeld loon, in plaats van 65 procent. Meer info vind je hier.

  • De Vlaamse overheid voorziet een tegemoetkoming voor 1 maand of 202,68 euro voor de water-, gas- en elektriciteitsfactuur voor werknemers die tijdelijk werkloos werden. Je blijft wel zelf verantwoordelijk voor de betaling van de facturen. Kan je niet tijdig betalen? Neem dan contact op met je leverancier om een regeling te bespreken. Meer info vind je hier.

  • Tot 30 september kan je kosteloos betalingsuitstel krijgen voor je leningen. Nieuwe kredieten zijn mogelijk. Meer info vind je hier. Let wel op: dit moet per dossier opnieuw bekeken worden. Neem bij vragen of problemen dus zo snel mogelijk contact op met je bank om dit te bespreken. Voor sociale leningen neem je best zo snel mogelijk contact op met de betrokken kredietverstrekker:

  • De termijn om je erf- en registratiebelasting in te dienen, wordt verlengd. De Vlaamse Belastingdienst zal zich ook soepel opstellen bij het beoordelen van aanvragen voor afbetalingsplannen. Meer info vind je hier.

Heb je bijkomende of andere vragen? Of merk je dat je met grotere financiële problemen zit? Neem dan zeker contact op met de sociale dienst op het nummer 014 33 16 00 of via het e-mailadres socialedienst@gemeentemol.be