Naar inhoud
Gemeente Mol

Zijn er nog erediensten?

Erediensten in groep gaan niet meer door. Uitzonderingen: begrafenissen en huwelijken, maar dan alleen in beperkte kring. 

De gebouwen en religieuze huizen blijven wel open, mits inachtneming van de social distancing van 1,5 meter.